JESTEŚMY SKY4.0

Wzmacniamy zasoby ludzkie firm lotniczych, aby sprostać wyzwaniom Przemysłu 4.0

 
 

NASZA METODA

Wprowadzamy innowacyjny i kompleksowy system szkoleniowy w zakresie umiejętności miękkich dla zasobów ludzkich w przemyśle lotniczym, a także jego przyszłej siły roboczej

1
1

PROJECT WITAJ W PROJEKCIE SKY4.0

Sky4.0 ma na celu wsparcie firm lotniczych z różnych krajów europejskich w sprostaniu wyzwaniom Przemysłu 4.0 poprzez zwiększenie umiejętności miękkich ich zasobów ludzkich. Zostanie to osiągnięte poprzez zbudowanie programów nauczania i modułów szkoleniowych wokół rozwoju umiejętności miękkich, a mianowicie: umiejętności kształtowania charakteru, kompetencji społecznych i umiejętności rozwoju osobistego, które umożliwią obecnemu i przyszłemu pracownikowi lotnictwa rozwój w ramach rewolucji Przemysłu 4.0.
Wydarzenia i działania edukacyjne 

Kluczowe momenty kontaktu z grupami docelowymi projektu oraz dalszymi odbiorcami

Nowe curricula i materiały szkoleniowe 

Kluczowe zasoby promujące kształcenie w środowisku pracy w kontekście celów Sky4.0

Tekst i zeszyt ćwiczeń 

Inspirujące materiały edukacyjne zawierające rzeczywiste sytuacje z miejsca pracy

Nasze grupy docelowe

Firmy lotnicze i ich pracownicy
Trenerzy i dostawcy VET zaangażowani we wdrażanie przemysłu 4.0 w firmach lotniczych
Młodzi studenci szkół technicznych/uniwersytetów w dziedzinie aeronautyki, przyszli pracownicy Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach lotniczych
Zasoby ludzkie i menadżerowie w firmach lotniczych
Nauczyciele szkół technicznych i zawodowych
Uniwersytety i centra badawcze (lotnictwo i aeronautyka)
Zainteresowani wynikami projektu (organizacje regulacyjne; organy certyfikujące; decydenci)
Media
Organizacje parasolowe europejskie i krajowe takie jak stowarzyszenia branżowe i grupy robocze

Umiejętności miękkie w projekcie

  • Elastyczność poznawcza
  • Ciekawość intelektualna
  • Myślenie analityczne
  • Myślenie krytyczne
  • Zdolność adaptacji do zmian
  • Inicjatywa
  • Efektywna komunikacja w środowisku cyfrowym

Pierwsze spotkanie partnerów w Portugalii

| Bez kategorii | No Comments
11 i 12 lutego 2019 roku partnerzy projektu Sky4.0 spotkali się po raz pierwszy w Portugali w miejscowości Matosinhos. Spotkanie rozpoczynające projekt włączyło do gry 4 partnerów z Polski, Portugalii,…

Umiejętności miękkie w centrum uwagi – Dlaczego angażowanie kapitału ludzkiego zyskuje na popularności we wdrażaniu Przemysłu 4.0

| Bez kategorii | No Comments
Złożoność i wymagania branży lotniczej czynią ją idealnym celem dla technologii wdrażanych w ramach Przemysłu 4.0. Cyfryzacja i połączenie zasobów związanych z wytworzeniem i produkcją umożliwiają najszybszy, najbezpieczniejszy i najtańszy…

Sky4.0 – narodziny nowego pomysłu, doświadczone konsorcjum dla jego realizacji!

| Bez kategorii | No Comments
Nowa rewolucja przemysłowa staje się rzeczywistością we wszystkich sektorach gospodarki europejskiej (ang. Industry 4.0). Jest ona najbardziej widoczna w sektorach wiodących takich jak branża lotnicza, która w chwili obecnej wdraża najbardziej…

Newsletter

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o działaniach i osiągnięciach SKY4.0?