JESTEŚMY SKY4.0

Wzmacniamy zasoby ludzkie firm lotniczych, aby sprostać wyzwaniom Przemysłu 4.0

 
 

NASZA METODA

Wprowadzamy innowacyjny i kompleksowy system szkoleniowy w zakresie umiejętności miękkich dla zasobów ludzkich w przemyśle lotniczym, a także jego przyszłej siły roboczej

1
1

PROJECT WITAJ W PROJEKCIE SKY4.0

Sky4.0 ma na celu wsparcie firm lotniczych z różnych krajów europejskich w sprostaniu wyzwaniom Przemysłu 4.0 poprzez zwiększenie umiejętności miękkich ich zasobów ludzkich. Zostanie to osiągnięte poprzez zbudowanie programów nauczania i modułów szkoleniowych wokół rozwoju umiejętności miękkich, a mianowicie: umiejętności kształtowania charakteru, kompetencji społecznych i umiejętności rozwoju osobistego, które umożliwią obecnemu i przyszłemu pracownikowi lotnictwa rozwój w ramach rewolucji Przemysłu 4.0.
Wydarzenia i działania edukacyjne 

Kluczowe momenty kontaktu z grupami docelowymi projektu oraz dalszymi odbiorcami

Nowe curricula i materiały szkoleniowe 

Kluczowe zasoby promujące kształcenie w środowisku pracy w kontekście celów Sky4.0

Tekst i zeszyt ćwiczeń 

Inspirujące materiały edukacyjne zawierające rzeczywiste sytuacje z miejsca pracy

Nasze grupy docelowe

Firmy lotnicze i ich pracownicy
Trenerzy i dostawcy VET zaangażowani we wdrażanie przemysłu 4.0 w firmach lotniczych
Młodzi studenci szkół technicznych/uniwersytetów w dziedzinie aeronautyki, przyszli pracownicy Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach lotniczych
Zasoby ludzkie i menadżerowie w firmach lotniczych
Nauczyciele szkół technicznych i zawodowych
Uniwersytety i centra badawcze (lotnictwo i aeronautyka)
Zainteresowani wynikami projektu (organizacje regulacyjne; organy certyfikujące; decydenci)
Media
Organizacje parasolowe europejskie i krajowe takie jak stowarzyszenia branżowe i grupy robocze

Umiejętności miękkie w projekcie

  • Elastyczność poznawcza
  • Ciekawość intelektualna
  • Myślenie analityczne
  • Myślenie krytyczne
  • Zdolność adaptacji do zmian
  • Inicjatywa
  • Efektywna komunikacja w środowisku cyfrowym

2nd project meeting in Poland: Hands-on for the creation of the educational resources!

| Bez kategorii | No Comments
"As Industry 4.0 is changing the future of the aeronautical companies, Sky4.0 partnership is working extensively to support it!" In this transition towards the 4th industrial revolution, the human capital…

Pierwsze spotkanie partnerów w Portugalii

| Bez kategorii | No Comments
11 i 12 lutego 2019 roku partnerzy projektu Sky4.0 spotkali się po raz pierwszy w Portugali w miejscowości Matosinhos. Spotkanie rozpoczynające projekt włączyło do gry 4 partnerów z Polski, Portugalii,…

Umiejętności miękkie w centrum uwagi – Dlaczego angażowanie kapitału ludzkiego zyskuje na popularności we wdrażaniu Przemysłu 4.0

| Bez kategorii | No Comments
Złożoność i wymagania branży lotniczej czynią ją idealnym celem dla technologii wdrażanych w ramach Przemysłu 4.0. Cyfryzacja i połączenie zasobów związanych z wytworzeniem i produkcją umożliwiają najszybszy, najbezpieczniejszy i najtańszy…

Sky4.0 – narodziny nowego pomysłu, doświadczone konsorcjum dla jego realizacji!

| Bez kategorii | No Comments
Nowa rewolucja przemysłowa staje się rzeczywistością we wszystkich sektorach gospodarki europejskiej (ang. Industry 4.0). Jest ona najbardziej widoczna w sektorach wiodących takich jak branża lotnicza, która w chwili obecnej wdraża najbardziej…

Newsletter

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o działaniach i osiągnięciach SKY4.0?