BİZ SKY4.0’IZ

Endüstri 4.0 dönüşümünün zorluklarının üstesinden gelmek için havacılık şirketlerinin insan sermayesini güçlendiriyoruz

 
 

YÖNTEMİMİZ

Havacılık insan sermayesi ve gelecekteki işgücü için teknik olmayan beceriler
(soft skills) konusunda yenilikçi ve sağlam bir eğitim sistemi sunuyoruz

1
1

SKY4.0 PROJESİNE HOŞ GELDİNİZ

Sky4.0, Endüstri 4.0’ın zorluklarının üstesinden gelmek için insan kaynaklarının teknik olmayan becerilerini geliştirerek farklı Avrupa ülkelerine mensup Havacılık şirketlerine yardım etmeyi amaçlamaktadır. Bu yardım, Karakter-Oluşturma Becerileri, Sosyal Yeterlilikler ve Kişisel Gelişim Becerileri gibi, spesifik teknik olmayan becerileri geliştirme setleri ile ilgili müfredat oluşturma ve eğitim modülleri aracılığıyla sağlanacaktır. Böylece havacılık sektöründe halihazırda ve gelecekteki çalışanlar güçlenecek ve sürekli büyüyen Endüstri 4.0 devriminde gelişeceklerdir.
Etkinlikler ve Öğrenme Aktiviteleri

Projenin hedef grupları ve daha geniş kamuoyu ile etkileşimin kilit anları

Yeni Müfredat ve Eğitim Materyalleri

Sky4.0 bağlamındaki kilit kaynaklar iş temelli öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlar

Metinler ve Çalışma Kitapları

“Gerçek hayattaki” işyeri pratiklerini içeren ilham verici eğitim materyali

Hedef Gruplarımız

Havacılık şirketleri ve çalışanları
Havacılık şirketlerinde Endüstri 4.0 uygulamasına dahil olan eğitimciler ve mesleki eğitim (VET) sağlayıcıları
Havacılık sektörünün Endüstrisi 4.0 şirketlerinde gelecekteki çalışanı olacak havacılık alanındaki teknik okulların / üniversitelerin genç öğrencileri
Havacılık şirketlerinde insan kaynakları ve ekip yöneticileri
Teknik ve profesyonel okullardan öğretmenler
Üniversiteler ve araştırma merkezleri (havacılık ve uzay bölümleri)
Proje sonuçlarının izlenmesinde paydaşlar (düzenleyici kurumlar, sertifika veren kuruluşlar, politika yapıcılar)
Medya
Endüstri dernekleri ve havacılık otoriteleri veya çalışma grupları gibi Ulusal ve AB ağları

Odağa alınan teknik olmayan beceriler

  • Bilişsel Esneklik
  • Entelektüel Merak
  • Analitik düşünme
  • Kritik Düşünme
  • Değişime Uyma Yeteneği
  • İnisiyatif Alma
  • Dijital Ortamda Etkili İletişim

2nd project meeting in Poland: Hands-on for the creation of the educational resources!

| Uncategorized @tr | No Comments
"As Industry 4.0 is changing the future of the aeronautical companies, Sky4.0 partnership is working extensively to support it!" In this transition towards the 4th industrial revolution, the human capital…

Proje Ortaklarının Portekiz’deki İlk Toplantısı

| Uncategorized @tr | No Comments
11 ve 12 Şubat 2019 tarihlerinde Sky4.0 konsorsiyumu ilk kez Portekiz Matosinhos'ta 4 ülkeden “satranç tahtası” ortaklarını (Polonya, Portekiz, İspanya, Türkiye) Endüstri 4.0 devrimi ışığında havacılığın insan sermayesi için geleceğini…

Odakta teknik olmayan beceriler (soft skills) – İnsan sermayesinin güçlendirilmesi neden Endüstri 4.0’da önem kazanıyor?

| Uncategorized @tr | No Comments
Havacılık ve uzay endüstrisinin karmaşıklığı ve zorunluluğu, onu Endüstri 4.0 teknolojileri için mükemmel bir hedef haline getirmektedir. İmalat ve üretimde yer alan araçların dijitalleşmesi ve birbiriyle bağlantıda olması, en hızlı,…

Sky4.0 – doğmuş yeni bir fikir, onu desteklemek için deneyimli bir konsorsiyum!

| Uncategorized @tr | No Comments
Yeni sanayi devrimi (Endüstri 4.0) Avrupa Endüstrisinin tüm sektörlerinde şu anda realite. Bu devrim, endüstrideki yeni meydan okumalara cevap vermek için geliştirilen en gelişmiş teknolojik sistemleri hayata geçiren Havacılık sektörü…

Bülten

SKY4.0 etkinlikleri ve başarıları hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?