was successfully added to your cart.

Sepet

Category

Uncategorized @tr

2nd project meeting in Poland: Hands-on for the creation of the educational resources!

By | Uncategorized @tr

“As Industry 4.0 is changing the future of the aeronautical companies, Sky4.0 partnership is working extensively to support it!”

In this transition towards the 4th industrial revolution, the human capital should not be overlooked in the face of technology, but instead reinforced with a resourceful set of soft skills that will enable its optimization – favoring creativity, innovation and the success in a dynamically changing technological work environment.

In view of the above notions, the Sky4.0 partnership met on the 18th of September in Rzeszów, Poland, for the 2nd Transnational Project Meeting and the first multiplier event of the project.

The day started with interactive presentations where the project was presented and the idea of the soft skills training was unfolded to the spectators, together with the aims, objectives and promised results of the future, and an open discussion facilitated.

After the successful event, the project meeting took place and partners tentatively reviewed the desk research that was concluded, and worked to define the very first structures of the educational material that will be developed in the next months. The current focus is for current workers in the aeronautical and aerospace industry who will be supported by detailed didactic units, trainers books and workbooks and extensive material to support sessions implementation.

Finally, partners had the chance to attend the event days of another Erasmus+ program, the Learn&Fly, where students competed in the development of sliders and learned science through the process! The youth´s enthusiasm to find about the aeronautical industry is a boost for Sky4.0 who in the next period will address students directly by producing another set of educational material for this future workforce!

Proje Ortaklarının Portekiz’deki İlk Toplantısı

By | Uncategorized @tr

11 ve 12 Şubat 2019 tarihlerinde Sky4.0 konsorsiyumu ilk kez Portekiz Matosinhos’ta 4 ülkeden “satranç tahtası” ortaklarını (Polonya, Portekiz, İspanya, Türkiye) Endüstri 4.0 devrimi ışığında havacılığın insan sermayesi için geleceğini şekillendirme hedefi ile stratejik bir başlangıç toplantısında bir araya getirdi.

İddialı ve ümit vaat eden bir müdahale olarak Sky4.0, mantıklı ve gönüllü çalışanlar oluşturacak alakalı pozitif seçimler ve kararlar vermeye temel sağlayacak olan; Sosyal Yetkinlikler, Karakter Geliştirme Becerileri ve Kişisel Gelişim Becerileri olmak üzere iki özel set etrafında müfredat ve eğitim modülleri oluşturacaktır. Bu amaca tam anlamıyla bağlı olan ortaklar, gelecek zaman için tüm sorumlulukları paylaştırarak ve tüm paydaşlar için ulaşılabilir olacak malzemenin ulaştırılacağı nesnel noktaları belirleyerek yol haritasını güçlendirdi.

Koordinatör kuruluş olan Aviation Valley’nin rehberliğinde, Sky4.0 konsorsiyumu yoğun bir şekilde çalışacak ve tasarlanan üç Entelektüel Çıktıyı hayata geçirecektir.

 

O1. Havacılık ve Uzay Sektöründe Sanayi 4.0’a dönüşüm konusunda en değerli literatürlerin, raporların ve en iyi uygulamaların seçimi ve mevcut çalışanlar için bilgi setinin hazırlanması

Bu O1’in amacı, endüstri 4.0 uygulaması için gerekli olan Teknik olmayan beceriler hakkındaki bilgileri ve özellikle havacılık sektöründeki şirketlerde rekabet gücü kazanmadaki rolünü derinleştirmektir. Bu entelektüel çıktının geliştirilmesi, ortak ülkelerde Endüstri 4.0 uygulaması için çok elzem olan belirlenmiş teknik olmayan beceriler konusunda bilgi ve eğitim paketlerinin geliştirilmesini ve değerlendirilmesini amaçlayan bir dizi faaliyet içerir. Bu O1’de geliştirilen sonuçlar mevcut havacılık endüstrisi çalışanlarının ihtiyaçları için uygun hale getirilecektir.

 

O2. Havacılık sektörünün gelecekteki çalışanları için Endüstri 4.0 Teknik Olmayan Becerileri hakkında eğitim materyalleri ve Müfredat

Bu Entelektüel Çıktı, Sky 4.0 eğitim faaliyetlerinden birine yönelik hedef kitlelere hitap ediyor: Havacılık endüstrisi 4.0 şirketlerinde gelecekteki çalışanları olabilecek ortaöğretim teknik okullarının ve üniversitelerin genç öğrencileri. Proje, Endüstri 4.0’ın kavram ve taleplerini öğrencilerin topluluğuna yaklaştırmayı hedeflemektedir; böylece, teknik iş öğrencilerinin sanayi 4.0 şirketlerinde gelecekteki istihdamlarında ihtiyaç duyabilecekleri beceri ve yeterliliklerin kazanılmasını teşvik ederek bu gençlerin gelecekteki istihdam edilebilirliğini artırabilir.

 

O3. Havacılık ve uzay  sanayiindeki Endüstri 4.0 teknik olmayan becerilerinin bilgi materyallerini, eğitim müfredatını ve eğitim materyallerini uygulama ve kullanma yönergeleri.

O1 ve O2’nin ön sonuçları göz önünde bulundurularak, modüllerin uygulanmasını desteklemek için kılavuzlar ve diğer malzemeler oluşturulacaktır. Tüm verilere ve etkinliklere katılmak için bir stajyer el kitabının (Metin ve Çalışma Kitabı) üretileceği O1 ve O2’de olduğu gibi, IO3’te de eğitim faaliyetlerinin uygulanmasını desteklemek için bir Eğitimci el kitabı oluşturulacaktır ve proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için Ortaklar, havacılık şirketlerinde Endüstri 4.0 Konsept uygulamasının uygulanması için kilit hususları ele alan açık ve kapsamlı bir BEYAZ KAĞIT geliştirecektir. Aynı zamanda bu entellektüel çıktı Endüstri 4.0’ın şimdiki uygulamasına yardımcı olmak için, Polonya’da M28 sırasında gerçekleşecek olan bir “İK eğiticilerini ve yöneticileri eğitimi” harmanlanmış faaliyeti düzenleyecektir.

Odakta teknik olmayan beceriler (soft skills) – İnsan sermayesinin güçlendirilmesi neden Endüstri 4.0’da önem kazanıyor?

By | Uncategorized @tr

Havacılık ve uzay endüstrisinin karmaşıklığı ve zorunluluğu, onu Endüstri 4.0 teknolojileri için mükemmel bir hedef haline getirmektedir. İmalat ve üretimde yer alan araçların dijitalleşmesi ve birbiriyle bağlantıda olması, en hızlı, en güvenli ve en ucuz üretim şeklini mümkün kılar.

Şirketler, küresel tedarik zincirlerini sıkılaştırma, tedarikçileri ağa çekme ve geniş bir veri işleme tabanlı teknolojiler yelpazesi içine bağlamak için yeni teknolojiler kullanmak konularında şansını deniyor. Verilere ve veri analitiklerine dayalı ürünler, sektördeki kazancı ve üretim yollarını iyileştirebilecek yeni iş modelleri keşfetmek için yerine kullanılmakta.

Havacılık ve uzay endüstrisinin dijital dönüşümü için çerçeve, bulut bilişim ve mobil teknolojilerden; artırılmış gerçeklik, büyük veri analitiği, akıllı sensörler, yer tespit teknolojileri ve gelişmiş insan / makine arayüzü kullanımına kadar uzanıyor. Hepsi, Endüstri 4.0 devriminin ilkelerine dayanan teknolojilerdir.

Bu yeni teknolojilerin doğası, iş gücünün tüm üyelerine karmaşıklığı yönetme, soyutlama düşüncesi ve problem çözme konularında daha yüksek beklentiler oluşturacaktır. Çalışanlar daha bağımsız hareket etmek ve daha iyi iletişim becerilerine ve kendi işlerini düzenleme kabiliyetlerine sahip olmak zorunda kalacaklar. İnsan karakteriyle ve kişilerarası ilişkilerle ilgili olan teknik olmayan beceriler, havacılık üretim zincirinde daha belirgin bir rol oynayacaktır.

Girişimcilik, eleştirel düşünme veya entelektüel merak gibi teknşk olmayan beceriler, üretim zincirinde yer alan her parçanın bu becerilerin nasıl kullanılacağını ve uygulanacağını bilmesini sağlayacak yeterli bir eğitim ve denetim gerektirecektir. Bu nedenle, yeni kişisel yeterlilikler ve nitelikler gerekli olacaktır.

Bu eğitim sorununu çözmek için, Teknik olmayan becerilere ve sosyal yeterliliklere odaklanan yeni eğitim modülleri gerekli olacaktır. Bu hazırlığın bulunmaması ölümcül insan hatalarına ve önlenebilecek maddi kayıplara yol açabilir.

Sky4.0’da temel taşlar olarak; 7 temel teknik olmayan beceryi dikkate alıyoruz:

  • Bilişsel Esneklik
  • Entelektüel Merak
  • Analitik düşünme
  • Kritik düşünce
  • Değişim Uyumluluğu
  • Inisiyatif Alma
  • Dijital Ortamda Etkili İletişim

Sky4.0 – doğmuş yeni bir fikir, onu desteklemek için deneyimli bir konsorsiyum!

By | Uncategorized @tr

Yeni sanayi devrimi (Endüstri 4.0) Avrupa Endüstrisinin tüm sektörlerinde şu anda realite. Bu devrim, endüstrideki yeni meydan okumalara cevap vermek için geliştirilen en gelişmiş teknolojik sistemleri hayata geçiren Havacılık sektörü gibi öncü sektörlerde daha belirgindir. Bu nedenle, Havacılık sektöründen çalışan işçilerde, yani Bakım ve İmalatta, çeşitli becerilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu beceriler aslında teknik değil, teknik olmayan becerilerdir. Dengeli bir zihin durumu ile en iyi kararı verme yeteneği, sorunsuz bir operasyon ile ölümcül sonuçlara yol açabilecek insan hataları arasındaki fark olabilir. Bu nedenle, işçilerin teknik olmayan becerilerinin teknoloji gelişimine ayak uydurabilmelerinin önemi hala bir zorluktur.

Mevcut projenin amacı, Endüstri 4.0 uygulamasının gerektirdiği, Sosyal yeterlilik ve Kişisel Gelişim becerileri gibi, teknik olmayan beceriler ile ilgili müfredat ve eğitim modülleri oluşturmaktır. Bunu yapmak için, Sky 4.0 projesi üç ana stratejik önceliğe odaklanacaktır:

  1. Dİstihdam edilebilirliği, sosyo-eğitimsel ve mesleki gelişimi teşvik etmek için KİLİT TEKNİK OLMAYAN BECERİLERİ kazanma ve geliştirmede farklı proje hedef gruplarını destekleyerek ilgili ve yüksek kaliteli beceri ve yeterliliklerin oluşturulması ve geliştirilmesi. Bu kilit hedef grupları: a) Havacılık şirketleri ve çalışanları; b) Eğitimciler ve Mesleki Eğitim sağlayıcıları; c) Havacılık sektöründeki orta ve teknik okulların genç öğrencileri; d) Havacılık şirketlerinde insan kaynakları ve ekip yöneticileri.
  2. İş temelli öğrenmeyi bütün biçimleri teşvik etmeyi amaçlayan yenilikçi uygulamaları ortaya koymak ve ortaklıklar geliştirilecektir, proje kapsamında Ortak Mesleki Eğitim ve Öğretim niteliklerine sahip nitelikler de dahil olmak üzere mevcut ve gelecekteki havacılık sektörü çalışanları için yeni eğitim materyalleri geliştirilecektir. Buradaki ana fikir, bilgiyi gerçek yaşam ve işyeri şartlarına dayanan pratik eğitim materyallerine uygulamak ve uluslararası deneyimi (mobilite) içermektir.
  3. Mesleki eğitim öğretim programında bu yeterliliklerin tanıtılması için ortak metodolojiler de dahil olmak üzere Mesleki Eğitim alanındaki temel yeterlikleri daha da güçlendirmek, yanı sıra bu müfredatın öğrenme çıktılarını elde etmek, sunmak ve değerlendirmek.

Bu yönetmelerle, şirketler kişisel gelişim ve karakter oluşturma becerileri aracılığıyla güçlü ve etkili bir beceri seti oluşturabileceklerdir ve bunlar ilgili ve olumlu seçimler ve kararlar vermeye ve sadece en iyi teknisyenlere değil aynı zamanda içtenlikli (samimi) ve gönülden çalışanlara sahip olmaya katkıda bulunacaktır.

Sonuçta, çalışanların Havacılık Endüstrisindeki becerilerinin geliştirilmesi, Endüstri 4.0 zorluklarına cevap vermek için iyi hazırlanmış insan kaynakları geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.