was successfully added to your cart.

Sepet

Sky4.0 – doğmuş yeni bir fikir, onu desteklemek için deneyimli bir konsorsiyum!

By Haziran 6, 2019 Ağustos 5th, 2019 Uncategorized @tr

Yeni sanayi devrimi (Endüstri 4.0) Avrupa Endüstrisinin tüm sektörlerinde şu anda realite. Bu devrim, endüstrideki yeni meydan okumalara cevap vermek için geliştirilen en gelişmiş teknolojik sistemleri hayata geçiren Havacılık sektörü gibi öncü sektörlerde daha belirgindir. Bu nedenle, Havacılık sektöründen çalışan işçilerde, yani Bakım ve İmalatta, çeşitli becerilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu beceriler aslında teknik değil, teknik olmayan becerilerdir. Dengeli bir zihin durumu ile en iyi kararı verme yeteneği, sorunsuz bir operasyon ile ölümcül sonuçlara yol açabilecek insan hataları arasındaki fark olabilir. Bu nedenle, işçilerin teknik olmayan becerilerinin teknoloji gelişimine ayak uydurabilmelerinin önemi hala bir zorluktur.

Mevcut projenin amacı, Endüstri 4.0 uygulamasının gerektirdiği, Sosyal yeterlilik ve Kişisel Gelişim becerileri gibi, teknik olmayan beceriler ile ilgili müfredat ve eğitim modülleri oluşturmaktır. Bunu yapmak için, Sky 4.0 projesi üç ana stratejik önceliğe odaklanacaktır:

  1. Dİstihdam edilebilirliği, sosyo-eğitimsel ve mesleki gelişimi teşvik etmek için KİLİT TEKNİK OLMAYAN BECERİLERİ kazanma ve geliştirmede farklı proje hedef gruplarını destekleyerek ilgili ve yüksek kaliteli beceri ve yeterliliklerin oluşturulması ve geliştirilmesi. Bu kilit hedef grupları: a) Havacılık şirketleri ve çalışanları; b) Eğitimciler ve Mesleki Eğitim sağlayıcıları; c) Havacılık sektöründeki orta ve teknik okulların genç öğrencileri; d) Havacılık şirketlerinde insan kaynakları ve ekip yöneticileri.
  2. İş temelli öğrenmeyi bütün biçimleri teşvik etmeyi amaçlayan yenilikçi uygulamaları ortaya koymak ve ortaklıklar geliştirilecektir, proje kapsamında Ortak Mesleki Eğitim ve Öğretim niteliklerine sahip nitelikler de dahil olmak üzere mevcut ve gelecekteki havacılık sektörü çalışanları için yeni eğitim materyalleri geliştirilecektir. Buradaki ana fikir, bilgiyi gerçek yaşam ve işyeri şartlarına dayanan pratik eğitim materyallerine uygulamak ve uluslararası deneyimi (mobilite) içermektir.
  3. Mesleki eğitim öğretim programında bu yeterliliklerin tanıtılması için ortak metodolojiler de dahil olmak üzere Mesleki Eğitim alanındaki temel yeterlikleri daha da güçlendirmek, yanı sıra bu müfredatın öğrenme çıktılarını elde etmek, sunmak ve değerlendirmek.

Bu yönetmelerle, şirketler kişisel gelişim ve karakter oluşturma becerileri aracılığıyla güçlü ve etkili bir beceri seti oluşturabileceklerdir ve bunlar ilgili ve olumlu seçimler ve kararlar vermeye ve sadece en iyi teknisyenlere değil aynı zamanda içtenlikli (samimi) ve gönülden çalışanlara sahip olmaya katkıda bulunacaktır.

Sonuçta, çalışanların Havacılık Endüstrisindeki becerilerinin geliştirilmesi, Endüstri 4.0 zorluklarına cevap vermek için iyi hazırlanmış insan kaynakları geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.