was successfully added to your cart.

Sepet

Monthly Archives

Temmuz 2019

Proje Ortaklarının Portekiz’deki İlk Toplantısı

By | Uncategorized @tr

11 ve 12 Şubat 2019 tarihlerinde Sky4.0 konsorsiyumu ilk kez Portekiz Matosinhos’ta 4 ülkeden “satranç tahtası” ortaklarını (Polonya, Portekiz, İspanya, Türkiye) Endüstri 4.0 devrimi ışığında havacılığın insan sermayesi için geleceğini şekillendirme hedefi ile stratejik bir başlangıç toplantısında bir araya getirdi.

İddialı ve ümit vaat eden bir müdahale olarak Sky4.0, mantıklı ve gönüllü çalışanlar oluşturacak alakalı pozitif seçimler ve kararlar vermeye temel sağlayacak olan; Sosyal Yetkinlikler, Karakter Geliştirme Becerileri ve Kişisel Gelişim Becerileri olmak üzere iki özel set etrafında müfredat ve eğitim modülleri oluşturacaktır. Bu amaca tam anlamıyla bağlı olan ortaklar, gelecek zaman için tüm sorumlulukları paylaştırarak ve tüm paydaşlar için ulaşılabilir olacak malzemenin ulaştırılacağı nesnel noktaları belirleyerek yol haritasını güçlendirdi.

Koordinatör kuruluş olan Aviation Valley’nin rehberliğinde, Sky4.0 konsorsiyumu yoğun bir şekilde çalışacak ve tasarlanan üç Entelektüel Çıktıyı hayata geçirecektir.

 

O1. Havacılık ve Uzay Sektöründe Sanayi 4.0’a dönüşüm konusunda en değerli literatürlerin, raporların ve en iyi uygulamaların seçimi ve mevcut çalışanlar için bilgi setinin hazırlanması

Bu O1’in amacı, endüstri 4.0 uygulaması için gerekli olan Teknik olmayan beceriler hakkındaki bilgileri ve özellikle havacılık sektöründeki şirketlerde rekabet gücü kazanmadaki rolünü derinleştirmektir. Bu entelektüel çıktının geliştirilmesi, ortak ülkelerde Endüstri 4.0 uygulaması için çok elzem olan belirlenmiş teknik olmayan beceriler konusunda bilgi ve eğitim paketlerinin geliştirilmesini ve değerlendirilmesini amaçlayan bir dizi faaliyet içerir. Bu O1’de geliştirilen sonuçlar mevcut havacılık endüstrisi çalışanlarının ihtiyaçları için uygun hale getirilecektir.

 

O2. Havacılık sektörünün gelecekteki çalışanları için Endüstri 4.0 Teknik Olmayan Becerileri hakkında eğitim materyalleri ve Müfredat

Bu Entelektüel Çıktı, Sky 4.0 eğitim faaliyetlerinden birine yönelik hedef kitlelere hitap ediyor: Havacılık endüstrisi 4.0 şirketlerinde gelecekteki çalışanları olabilecek ortaöğretim teknik okullarının ve üniversitelerin genç öğrencileri. Proje, Endüstri 4.0’ın kavram ve taleplerini öğrencilerin topluluğuna yaklaştırmayı hedeflemektedir; böylece, teknik iş öğrencilerinin sanayi 4.0 şirketlerinde gelecekteki istihdamlarında ihtiyaç duyabilecekleri beceri ve yeterliliklerin kazanılmasını teşvik ederek bu gençlerin gelecekteki istihdam edilebilirliğini artırabilir.

 

O3. Havacılık ve uzay  sanayiindeki Endüstri 4.0 teknik olmayan becerilerinin bilgi materyallerini, eğitim müfredatını ve eğitim materyallerini uygulama ve kullanma yönergeleri.

O1 ve O2’nin ön sonuçları göz önünde bulundurularak, modüllerin uygulanmasını desteklemek için kılavuzlar ve diğer malzemeler oluşturulacaktır. Tüm verilere ve etkinliklere katılmak için bir stajyer el kitabının (Metin ve Çalışma Kitabı) üretileceği O1 ve O2’de olduğu gibi, IO3’te de eğitim faaliyetlerinin uygulanmasını desteklemek için bir Eğitimci el kitabı oluşturulacaktır ve proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için Ortaklar, havacılık şirketlerinde Endüstri 4.0 Konsept uygulamasının uygulanması için kilit hususları ele alan açık ve kapsamlı bir BEYAZ KAĞIT geliştirecektir. Aynı zamanda bu entellektüel çıktı Endüstri 4.0’ın şimdiki uygulamasına yardımcı olmak için, Polonya’da M28 sırasında gerçekleşecek olan bir “İK eğiticilerini ve yöneticileri eğitimi” harmanlanmış faaliyeti düzenleyecektir.