was successfully added to your cart.

Sepet

Monthly Archives

Nisan 2020

İlk deneme çalışması için kaynaklar hazır!

By | Uncategorized @tr

“Sky4. 0 projesi büyük bir atılım yaptı ve teoriden aksiyona dönüştü! “

Şubat ayında, uluslararası koordineli bir çaba, havacılık endüstrisindeki yeni hassas beceriler için ayrıntılı kaynakların sunulduğu 3 çoğaltıcı etkinliğinin uygulanmasına vesile oldu. Bu faal etkinliklerde, her birinde 20’den fazla katılımcı, teoriyi aktif egzersizlerle birleştiren Sky4.0’ın yenilikçi eğitim materyali ile tanıştırıldı. Tüm etkinliklerde katılımcılara Sky4.0 projesini tanıtan bir sunum düzenlendi ve sonrasında her ülkede belirli bir hassas beceriye odaklanıldı:

Polonya: bilişsel esneklik

Tanım: Tek bir şeye sonsuz açıdan bakma imkânımız ve doğal eğilimimiz var. Örneğin, bir grup kişiye farklı bakış açılarından bakma imkânı vardır: fiziksel olarak (erkek/kadın, yaş, saç rengi vb.) duygusal olarak (sakin, açık vb.), coğrafi olarak (doğum yeri, yaşam yeri vb.). Bu tür insan yetenekleri, bilişsel esneklik kavramının kökenindedir. Bu sayede tek bir şeye sonsuz açıdan bakabilir ve bir problemi çözmek için sonsuz yöntem yaratabiliriz…

Mevcut havacılık endüstrisi çalışanları için deneme eğitimi 25 Şubat 2020’de Podkarpackie Bilim ve Teknoloji Parkı’ndaki Jasionka’da (Rzeszów yakınında) gerçekleştirildi. Aviation Valley ve INNpuls tarafından organize edilen etkinlik 26 İK yöneticisi, İK departmanı çalışanları,12 büyük havacılık firması (büyük şirketler ve KOBİ’ler) ve sektör çalışanları (üretim, tedarik ve diğerleri) gibi çeşitli havacılık alanlarından insanları bir araya getirdi.

Mevcut çalışanlar için Hassas Beceriler 4.0 Bilgi & Eğitim Seti tartışıldı ve hassas beceriler’in şirketlerin karar verme süreçlerine etkisi hakkında ilginç bir vaka çalışması sunuldu. Katılımcılar grup tartışmalarına katıldılar ve şirketin uygulaması için olası çözümler üzerinde çalıştılar. Tartışılan sorunlar, şirketin iş alanları için anahtar olacak doğru kararları vermenin etkisi ile ilgiliydi: inisiyatif almak, değişime uyma yeteneği, kritik düşünme, analitik düşünme, entelektüel merak, bilişsel esneklik. 

Tartışmadan sonra katılımcılardan, havacılık ve uzay endüstrisi işgücü için en büyük öneme sahip olacak altı hassas beceri alanından ikisini seçmeleri istenen anketleri doldurmaları istendi. Seçim yapmanın yanı sıra, kendilerinden seçilen becerilerin temsil ettikleri şirketler için neden önemli olacağına dair yazılı görüşlerini bildirmeleri de istendi. 

Bize 20’şer anket ve önemli olan kısımlar geri verildi, bu anketler en önemli hassas beceri seçimimizin yanı sıra o seçimi yapmamızın sebebi olan çok sayıda yazılı ifadeyi de içeriyordu. Becerilere eklenen notların sayısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hassas Beceri Puanlanma sıklığı
İnisiyatif alma 9
Analitik Düşünme 8
Bilişsel Esneklik 8
Entelektüel Merak 6
Değişime Uyma Yeteneği 5
Kritik Düşünme 4

Anketleri incelediğimizde 6 becerinin hepsinin havacılık endüstrisi temsilcilerinin ilgi alanları kapsamında olduğu sonucuna varabilmekteyiz; inisiyatif alma, analitik düşünme ve bilişsel esneklik gibi beceriler, işgücü becerilerinin gelişimi için önemleri oldukça yüksek puanlandırılmıştır. Anketlerin içeriğini değerlendirdiğimizde, SKY 4.0 projesi olarak önerilen eğitim türünün insanların motivasyonunu arttırdığı ve bunun da işin etkililiğine ve çalışanın şirkete katkısına etkisi olduğuna dair genel bir sonuç çıkarabiliriz. Katılımcılar, rekabete ve iş ortamındaki ani değişikliklere ayak uydurmak için bu tür eğitimlere duyulan ihtiyacı vurgulamışlardır. Öte yandan, bazı anketlerde, havacılık ve uzay endüstrisinin özellikleri, yani riskle başa çıkma ihtiyacı nedeniyle, değişim öne çıkarırken analitik ve eleştirel düşünmeyi kullanma ihtiyacını görüyoruz. 

Özetlemek gerekirse, katılımcıların önerilen hassas beceri eğitiminin alanları ve içeriği hakkındaki tepkileri memnuniyetle karşılandı.

Ispanya: inisiyatif alma

Tanım: Düşünceden eyleme, fikirden kelimeye; inisiyatif almayı bu şekilde tanımlarız: eğer hareket edersek, yaratırız ve bu nedenle inisiyatif alma fikirler, çözümler üretmek için gerekli bir beceri, yetkinliktir. Ulusal İstatistik Enstitüsü’ne göre ortalama olarak hem erkekler hem de kadınlar günde üç saat televizyon izliyorlar. Kalan 21 saati çalışmak, uyumak, kişisel hijyen, yemek yemek veya tuvalete gitmek için kullanıyorlar. Sonuç olarak yapmak istediğimiz şeyler için çok az zamanımız kalıyor. Bu, boş zamanlarımızın çoğunun aktif olmaktan ziyade pasif, proaktif olmaktan ziyade daha reaktif olduğunu göstermektedir. Televizyon bizim zamanımızı çalan bizi birçok şeyden mahrum bırakan en büyük düşmanımızdır. Bunlardan biri dışarı çıkmaktır. Nereye olduğu fark etmeksizin evden dışarı çıkıp dolaşmak. Düşünmek için kendinizi evde kilitlemek şiddetle tavsiye edilir, ama öte yandan, beklenmedik şeyler asla hayatınıza öylesine girmeyecek, onların peşinden gitmeliyiz, netice itibariyle inisiyatif almalıyız…

Ulusal etkinlik 17.02.2020 tarihinde IMH tarafından düzenlendi.

TÜRKİYE: kritik düşünme

Tanım: Kritik düşünme, çoğu teknik detay ve profesyonellik içeren iş için çok büyük önem arz eder. Diğer düşüncelerden kendini ayıran; fark yaratan bir düşünce, size problemlerinizi çözme konusunda önemli ölçüde zaman kazandırır. Günümüzün işverenleri aday teknisyenlerden özellikle şu 3 hassas beceriyi istemektedir. Bunlar; bir problemi mantıksal olarak analiz etme, bir çözüm formüle etme ve kritik düşünme yeteneğidir. Örneğin, bir havacılık ve uzay üretim tesisinde, üretimle ilgili bir sorun varsa, teknisyen sorunun ne olduğunu anlayabilmeli, mantıklı düşünmeli, doğru bir beyan geliştirmeli ve amirlerini doğru bağlamda bilgilendirmelidir. Böylece amirler bu bilgiyi (nedenleri) kritik düşünerek çözmek için kullanabilirler…

Ulusal etkinlik 25.02.2020 tarihinde HUKD tarafından İzmir’de 17 katılımcı ile düzenlendi. Etkinlik oldukça başarılı geçti, firma temsilcileri proje hakkında daha fazla bilgi edindiler ve materyalleri geliştirmek için yararlı geri bildirimler verdiler.

PORTEKİZ: entelektüel merak

Ulusal etkinlik Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi, yakında yani kısıtlamalar sona erdikten sonra haberlerle geri döneceğiz …

Bu girişim, ortaklar ve planlanan faaliyetler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Alexandros Koukovinis ([email protected]) ve Maria Macedo (maria@[email protected]) ile iletişime geçiniz.