SKY4.0 İÇİN VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI

İŞLEYİŞ VE VERİ KORUMASI

Kişisel verilerinizin kullanımının sizin güveninizi gerektirdiğini anlayarak, mevcut düzenlemeleri ve işleyiş ve veri korumada uygun prosedürleri takip ediyoruz.

Kişisel verilerinizi yalnızca Veri Koruma Genel Yönetmeliği’ni (GDPR) izleyerek ve kişisel verilerinizin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak aşağıda tanımladığımız amaçlar için kullanacağız.

Aşağıda açıklanan Gizlilik Politikası, Sky4.0 projesinin konsorsiyumunun ortaklarının, etkinlik katılımcılarının, bültenlere abone olanların ve http://sky-project.eu/ web sitemize gelen ziyaretçilerin kişisel verilerini nasıl ele aldığını belirler:

Kişisel verilerinizin işlenmesinden kim sorumludur?

Sky4.0 projesinin konsorsiyumu, Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan veri koruma mevzuatı hükümlerini takip ederek (Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)); proje ortaklarının, etkinlik katılımcılarının, pilot test kullanıcılarının, abonelerin ve bültenimize abone olan ziyaretçilerin ve/veya iletişim kurma isteği gönderen veya konsorsiyum tarafından düzenlenen etkinlik ya da pilotluk faaliyetlerine katılmak isteyen kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinden sorumludur.

Sky4.0 Konsorsiyumu, kişisel verileri yalnızca bu gizlilik politikasında tanımlanan amaçlar için gerekli olduğu ölçüde açıklar.

Sky4.0 Konsorsiyumu, web sitesini korumak ve sürdürmek için ve bu gizlilik bildiriminde belirtilen işleme amaçları için ortaklarını kullanır. Kişisel verilerinizi bu ortaklara ancak bu gizlilik politikasında tanımlanan amaçlar için Konsorsiyuma hizmet vermek amacıyla ve bu ortakların kişisel verilere gerektiği kadar erişeceği ölçüde aktarırız.

Kişisel verileriniz nasıl toplanıyor?

Kişisel veriler aşağıdaki durumlarda toplanacak ve işlenecektir:

 • Eğer Proje araştırmasına, pilot uygulamalara ve yaygınlaştırma faaliyetlerine katılım talebinizi tamamlarsanız;
 • Bir iletişim talebi formu doldurursanız;
 • Web sitesinde bulunan diğer veri toplama biçimlerini ve formatlarını doldurursanız;
 • Konsorsiyumun ortaklarının herhangi biri tarafından tanıtılan kamuya açık etkinliklerden herhangi birinin kayıt formu;
 • Proje çerçevesinde tanıtımı yapılan araştırma, pilot uygulama ya da bilgi yayma etkinliklerine katılırken katılımcıların imza liste

Kişisel verileriniz hangi amaç ve sebeplerle kullanılabilir?

Kişisel verileriniz, verilerin sağlandığı belirli amaçlar için toplanacak ve kullanılacaktır: Sky4.0 kaynaklarının ihtiyaç ve değerlendirilmesi hususunda paydaşlara danışılması için, Avrupa Komisyonuna sunulacak raporların üretilmesi konusundaki istişareleri için ve Projenin gelişmeleri ve sonuçları hakkında güncellemeler göndermek amacıyla.

GSYİH uyarınca, kişisel verilerin kullanımı, kişisel verilerin işlenmesi için en az bir yasal dayanak altında haklı gösterilmelidir. Sky4.0 projesine ilişkin yukarıda açıklanan amaçlar için kişisel verilerinizin toplanması ve kullanılması için geçerli yasal dayanak sizin izninizdir.

Kişisel verilerin işlenmesinde yasal dayanak nedir?

Kişisel verilerinizin işlenmesine izin verdiğinizde (bu amaçla, verilerinizin kullanımı için bir onay formu sunulacaktır ve bu izin daha sonra geri çekilebilir);

Sky4.0 projesinin tabi olduğu yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlem gerektiğinde;

Meşru bir çıkar elde etmek veya bilimsel araştırma gibi kamu yararına bir görevi gerçekleştirmek için ve veriyi kullanım nedenlerimiz, veri koruma haklarınız üzerinde geçerliyse;

Size, bize veya bir üçüncü tarafa karşı yasal işlemlerde bir tanıklık yapmamız, çalışma yapmamız veya bir hakkımızı savunmamız için uygulama gerektiğinde.

Hangi kişisel veriler toplanabilir?

Toplanan kişisel veriler adınızı, e-posta adresinizi, bağlı olduğunuz kuruluşun türünü, ikamet ettiğiniz ülkeyi ve / veya Konsorsiyuma vermeyi seçtiğiniz diğer iletişim bilgilerinizi veya bilgilerinizi içerebilir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini nasıl sağlıyoruz?

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumanıza ve korumanıza yardımcı olmak için kimlik doğrulama araçları, şifreleme ve dijital sertifikalar dahil olmak üzere çeşitli güvenlik önlemleri kullanıyoruz.

İnternet üzerinden veya web sitesi üzerinden veri iletimi izinsiz girişlere karşı tam bir güvenlik garanti edemese de biz ve hizmet sağlayıcılarımız kişisel verilerinizi geçerli veri koruma gereklilikleri uyarınca korumak için fiziksel, elektronik ve prosedürsel güvenceleri uygulamak ve sürdürmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Uyguladığımız diğer güvenlik önlemleri aşağıdadır:

 • Kişisel verilerinize yetkisiz erişimi önlemek için bilgi teknolojisi sistemlerinin güvenlik duvarları aracılığıyla korunması;
 • Kişisel verilerinizin kötüye kullanımını önlemek ve tespit etmek için bilgi teknolojisi sistemlerine erişimin sürekli izlenmesi.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre saklıyoruz?

Verilerinizi yalnızca, toplanma amacının geçerli olduğu süre boyunca saklarız. Azami koruma süresine ulaşıldığında, kişisel verileriniz geri alınamaz bir şekilde anonimleştirilir (anonimleştirilmiş veriler saklanabilir) veya güvenli bir şekilde imha edilir.

Bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda, kişisel verileriniz izninizin alınmasından veya en son yapılan kişiden (hangisi en son gerçekleşirse) toplanacak ve bu süre içerisinde izin verilmemişse saklanacaktır.

Kişisel verileriniz, tedarikçilerimizin / servis sağlayıcılarımızın korumalı sunucularında saklanır ve bunlara yalnızca politikalarımız ve standartlarımız altında (veya tedarikçilerimizin / servis sağlayıcılarımızın eşdeğer politikaları ve standartları) erişilir ve kullanılır.

Onayınızı nasıl değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz?

İstediğiniz zaman, proje web sitesinde bulunan iletişim formu ile veya onayınızı verdiğiniz konsorsiyum üyesi ile iletişime geçerek geleceğe yönelik olarak konsorsiyuma ulaşabilir ve onayınızı değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz.

Rıza beyanlarınızın tamamen kaldırılması üzerine, bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar için size ulaşılmayacak veya iletişime geçilmeyecektir.

Veri koruma haklarınız nelerdir ve denetleyici otoriteye nasıl şikayette bulunulur?

Kişisel verilerinizin kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen proje web sitesinde bulunan iletişim formu aracılığıyla proje koordinatörü ile iletişime geçin.

Belirli koşullara tabi olarak, bizden:

 • Kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız konusunda size ek bilgi sağlamak;
 • Sağlanan kişisel verilerin bir kopyasını almayı;
 • Elimizdeki kişisel verilerdeki yanlışlıkları gözden geçirmeyi;
 • Kullanımı artık meşru olmayan kişisel verileri silinmesini;
 • Kişisel verilerinizi kullanma şeklimizi sınırlandırmayı talep etme hakkınız olabilir.

Bu hakların kullanılması, halkın çıkarlarını korumak için belirli istisnalara tabidir.

Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, onları analiz edeceğiz ve bir (1) ay içinde cevap vereceğiz.

Kişisel verilerinizi kullanımımızdan veya bu haklardan herhangi birini kullandıktan sonra verdiğimiz yanıttan memnun değilseniz, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, denetim otoritesine şikayette bulunma hakkınız vardır (Comissão Nacional de Protecça de Dados – CNPD).

Web sitesindeki linkler

Web sitemiz, ilgilendiğiniz diğer web sitelerini kolayca ziyaret etmenizi sağlayan bağlantılar içerebilir. Ancak, bu bağlantıları sitemizden çıkmak için kullandığınızda, bu web sitesi üzerinde herhangi bir kontrolümüz olmadığını unutmayın. Bu nedenle, Sky4.0 projesinin konsorsiyumunun ortakları, bu siteleri ziyaret ederken verdiğiniz bilgilerin korunmasından ve gizliliğinden sorumlu tutulamaz ve bu tür siteler bu gizlilik beyanına tabi değildir. Dikkatli davranmalı ve söz konusu web sitesi için geçerli olan gizlilik bildirimine bakmalısınız.

Çerezler

Web sitemiz çerez kullanmaktadır.