POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA SKY4.0

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

Rozumiejąc, że wykorzystanie Twoich danych osobowych wymaga Twojego zaufania, przestrzegamy obowiązujących przepisów i odpowiednich procedur w zakresie przechowywania i ochrony danych.

Dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów, które zidentyfikujemy poniżej, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (GDPR) oraz zapewnienia poufności i integralności danych osobowych.

Polityka prywatności opisana poniżej określa, w jaki sposób konsorcjum projektu Sky4.0 traktuje dane osobowe swoich partnerów, uczestników wydarzeń, subskrybentów biuletynów i odwiedzających naszą stronę http://sky-project.eu/

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Konsorcjum projektu Sky4.0 jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych swoich partnerów, uczestników wydarzeń, testów pilotażowych użytkowników, subskrybentów i odwiedzających, którzy subskrybują nasz biuletyn  lub wysyłają prośbę o kontakt lub udział w działaniach pilotażowych lub wydarzeniach zorganizowanych przez konsorcjum, zgodnie z warunkami przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w Unii Europejskiej (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR)).

Konsorcjum Sky4.0 ujawnia dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej polityce prywatności.

Konsorcjum Sky4.0 wykorzystuje partnerów do utrzymywania i udostępniania strony internetowej oraz do celów przetwarzania określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Prześlemy Twoje dane osobowe do tych partnerów tylko w zakresie, w jakim partnerzy ci będą potrzebować dostępu do danych osobowych w celu świadczenia usług na rzecz Konsorcjum w celach określonych w niniejszej polityce prywatności.

Jak gromadzone są Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w następujących sytuacjach:

 • Jeśli wypełnisz prośbę o zainteresowaniu uczestnictwem w badaniach projektu, działaniach pilotażowych i rozpowszechnianiu;
 • Jeśli wypełnisz formularz wniosku kontaktowego;
 • Jeśli wypełnisz inne formularze i formaty gromadzenia danych dostępne na stronie internetowej;
 • Jeśli wypełnisz formularz rejestracyjny na dowolne wydarzenia publiczne promowane przez któregokolwiek z partnerów konsorcjum;
 • Jeśli podpiszesz listę uczestników podczas udziału w wydarzeniach badawczych, pilotażowych lub rozpowszechniających promowanych w ramach projektu.

W jakim celu i na jakiej podstawie można wykorzystać dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą gromadzone i wykorzystywane do konkretnych celów, dla których dane są udostępniane, a mianowicie: do konsultacji z zainteresowanymi stronami na temat potrzeb i ekspertyz dotyczących oceny zasobów Sky4.0, do tworzenia raportów, które mają być przedkładane Komisji Europejskiej i do wysyłania aktualizacji dotyczących postępów i wyników projektu.

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych wykorzystanie danych osobowych musi być uzasadnione co najmniej jedną podstawą prawną przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną mającą zastosowanie do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych do celów opisanych powyżej w odniesieniu do projektu Sky4.0 jest Twoja zgoda.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Kiedy wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym celu otrzymasz formularz zgody na wykorzystanie swoich danych, które to zezwolenie może następnie zostać wycofane);

Kiedy ich wykorzystanie jest konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega projekt Sky4.0;

Kiedy ich wykorzystanie jest konieczne, aby osiągnąć uzasadnione dobro publiczne lub wykonać zadanie w interesie publicznym, a mianowicie badania naukowe, a nasze powody ich wykorzytania przeważają nad prawami ochrony danych;

Kiedy ich wykorzystanie jest konieczne dla nas, aby zeznawać, wykonywać lub bronić prawa w postępowaniu sądowym przeciwko Tobie, nam lub stronie trzeciej.

Jakie dane osobowe można gromadzić?

Zgromadzone dane osobowe mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, typ organizacji afiliacji, kraj zamieszkania i / lub inne informacje kontaktowe lub informacje, które zdecydujesz się dostarczyć Konsorcjum.

Jak zachowujemy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Korzystamy z różnych środków bezpieczeństwa, w tym narzędzi uwierzytelniania, szyfrowania i certyfikatów cyfrowych, aby chronić i utrzymywać bezpieczeństwo, integralność i dostępność danych osobowych.

Chociaż transmisja danych przez Internet lub witrynę internetową nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa przed włamaniami, my i nasi dostawcy usług dokładamy wszelkich starań, aby wdrożyć i utrzymywać fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych. Wdrożyliśmy m.in.:

 • Ochronę systemów informatycznych poprzez firewalls, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych;
 • Ciągłe monitorowanie dostępu do systemów informatycznych w celu zapobiegania, wykrywania i zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane tylko przez okres, w którym cel, dla którego zostały zebrane, jest aktualny. Po osiągnięciu maksymalnego okresu ochrony Twoje dane osobowe zostaną bezpowrotnie zanonimizowane (anonimowe dane mogą być przechowywane) lub bezpiecznie zniszczone.

W celach opisanych w niniejszej Polityce ochrony danych Twoje dane osobowe zostaną zachowane zgodnie z Twoją zgodą lub ostatnim nawiązanym kontaktem (w zależności od tego, co nastąpi później) i jeśli w tym okresie zgoda nie zostanie wycofana.

Twoje dane osobowe są przechowywane na chronionych serwerach naszych dostawców / usługodawców, a dostęp do nich jest możliwy wyłącznie w ramach naszych zasad i standardów (lub równoważnych zasad i standardów naszych dostawców / dostawców usług).

Jak zmienić lub usunąć swoją zgodę?

W dowolnym momencie możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę, kontaktując się z konsorcjum za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej projektu lub członka konsorcjum, któremu wyraziłeś zgodę, ze skutkiem na przyszłość.

Po całkowitym usunięciu oświadczeń zgody nie będziemy już kontaktować się ani nie będziesz otrzymywać wiadomości w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Jakie masz prawa do ochrony danych i do złożenia skargi do organu nadzorczego?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z danych osobowych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej projektu.

Z zastrzeżeniem pewnych warunków, możesz mieć prawo zażądać od nas:

 • dostarczenia dodatkowych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • otrzymania kopii podanych danych osobowych;
 • zweryfikowania wszelkich nieścisłości w przechowywanych danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, których użycie nie jest już uzasadnione;
 • ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Egzekwowanie tych praw podlega pewnym wyjątkom mającym na celu ochronę interesu publicznego.

Jeśli poprosisz o skorzystanie z któregokolwiek z tych praw, przeanalizujemy i odpowiemy w ciągu jednego (1) miesiąca.

Linki dostępne na stronie internetowej

Nasza strona internetowa może zawierać linki umożliwiające łatwe odwiedzanie innych interesujących stron internetowych. Jednak po użyciu tych linków – od opuszczenia naszej witryny należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tą stroną. Dlatego partnerzy konsorcjum projektu Sky4.0 nie mogą być odpowiedzialni za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które udostępniasz podczas odwiedzania takich witryn, a takie strony nie podlegają niniejszemu oświadczeniu o ochronie danych. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności dotyczącym danej witryny.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies.