ANA HEDEF

Sky4.0’ın ana hedefi, Endüstri 4.0’ın zorluklarının üstesinden gelebilmeleri için insan kaynaklarının teknik olmayan becerilerini geliştirerek, havacılık şirketlerine yardım etmektir.

 
Mevcut projenin amacı Sosyal Yetkinlikler, Karakter Oluşturma Becerileri ve Kişisel Gelişim becerileri olmak üzere iki spesifik teknik olmayan beceri geliştirme kümesi ile ilgili müfredat ve eğitim modülleri oluşturmaktır. Bu müfredat ve eğitim modülleri sakınımlı (level-headedness) ve içtenlikli çalışanlara yol açan olumlu seçimler yapmaya ve kararlar almaya yönelik bir temel sağlamalıdır.

Olumlu kişilik özellikleri yaratan bu tür davranış eğitimi, Atılganlık, Stres ve Öfke yönetimi, Öz-kontrol, Esneklik, Öz-motivasyon, Uyarlanabilirlik, Bütünlük, İş Etiği ve nihayet Olumlu Tutum olmak üzere iyi adapte olmuş iş tutum ve davranışlarına yol açacaktır.

Proje, 3 spesifik hedef grup için müfredat ve eğitim
faaliyetleri ile kılavuzlar ve materyaller geliştirecektir.

3 belirli hedef grup

1

Şimdiki Endüstri 4.0 Havacılık şirketleri ve Endüstri 4.0 çalışanları

Sky 4.0 eğitim faaliyetleri, beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanların ihtiyaçlarını hedeflemektedir ve proje, her iki hedef grubun ihtiyaçlarını karşılamak için ortak bir eğitim programı tasarlayacaktır. Fikri Çıktı 2 (O2) tarafından geliştirilen materyallerden ve kaynaklardan yararlanacaklar.

2

Gelecekteki Endüstri 4.0 çalışanları veya gelecekte havacılık sektöründeki Endüstri 4.0 firmaları çalışan olabilecek orta ve teknik okulların genç öğrencileri ile profesyonel okulların öğrencileri

Proje, Endüstri 4.0 şirketlerinde gelecekteki istihdamlarında öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri beceri ve yeterliliklerin kazanılmasını teşvik ederek bu gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmayı amaçlamaktadır. O2 tarafından geliştirilen malzeme ve kaynaklardan yararlanacaklar.

3

Eğitimciler ve Mesleki Eğitim sağlayıcıları, İnsan kaynakları ve Ekip yöneticileri

Havacılık şirketlerinde Endüstri 4.0 uygulamasında yer alan. Bunlar, ekipleri yöneten veya İK sorumlulukları olanlar ve bu yeni sanayi devriminin yeni zorluklarıyla yüzleşmek için daha fazla zorluk çekenler ile genç öğrenciler ve diğer çalışanlar arasında yeni prosedürleri paylaşabilecek ve teşvik edebilecek olanlardır. O3 tarafından geliştirilen malzemelerden ve kaynaklardan yararlanacaklardır. Proje, onlara bu zorlu işin başarılı bir şekilde tamamlanması için gereken teknik olmayan beceri eğitiminin uygulanmasını sağlayacak araçlar sağlayacaktır.

Projenin ana sonuçları

O1. Havacılık ve Uzay Sektöründe Endüstri 4.0’a dönüşüm konusunda en değerli literatürlerin, raporların ve en iyi uygulamaların seçimi ve mevcut çalışanlar için bilgi seti hazırlanması

Bu O1’in amacı, Endüstri 4.0 uygulaması için gerekli olan teknik olmayan beceriler hakkındaki bilgileri ve özellikle havacılık sektöründeki şirketlerde rekabet gücü kazanmadaki rolünü derinleştirmektir. Bu fikri çıktının geliştirilmesi, ortak ülkelerde Endüstri 4.0 uygulaması için çok önemli olan belirlenmiş teknik olmayan beceriler konusunda bilgi ve eğitim paketlerinin geliştirilmesini ve değerlendirilmesini amaçlayan bir dizi faaliyet içerir. Bu O1’de geliştirilen sonuçlar mevcut havacılık endüstrisi çalışanlarının ihtiyaçları için uygun olacaktır.

O2. Havacılık sektörünün gelecekteki çalışanları için Endüstri 4.0 Teknik Olmayan Becerilere dair eğitim materyalleri ve müfredat

Bu Fikri Çıktı, Sky 4.0 eğitim faaliyetlerinden birini adreslemektedir. Hedef gruplar: Havacılık Endüstrisi 4.0 şirketlerinde gelecekteki çalışanları haline gelebilecek teknik okulların ve üniversitelerin genç öğrencileri. O2, Endüstri 4.0 kavram ve taleplerini öğrenci topluluğuna yaklaştırmayı amaçlayan projeyi somutlaştırır. Bu sayede, teknik işlerde çalışacak öğrencilerinin Endüstri 4.0 şirketlerinde gelecekteki istihdamlarında ihtiyaç duyabilecekleri beceri ve yeterliliklerin kazanılmasını teşvik ederek bu gençlerin gelecekteki istihdam edilebilirliğini artırabilir.

Endüstri 4.0’ın bilgi materyallerini, eğitim müfredatını ve eğitim materyallerini uygulama ve kullanma yönergeleri. Havacılık ve uzay sektöründe teknik olmayan beceriler

O1 ve O2’nin ön sonuçları göz önünde bulundurularak, modüllerin uygulanmasını desteklemek için kılavuzlar ve diğer malzemeler oluşturulacaktır. Tüm verilere ve etkinliklere erişilebilmesi için bir kursiyer el kitabının (Metin ve Çalışma Kitabı) üretileceği O1 ve O2’de olduğu gibi, IO3’te de eğitim faaliyetleri uygulamasını desteklemek için bir Eğitici El Kitabı oluşturulacaktır. Sektörün tanımlanan ihtiyaçlarını daha iyi ele almak ve proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için, Ortaklar, havacılık şirketlerinde Endüstri 4.0 Konsept uygulanmasına ilişkin kilit sorunları ele alan açık ve kapsamlı bir BEYAZ KAĞIT (WHITE PAPER) geliştirecektir. Endüstri 4.0’ın şimdiki uygulamasına yardımcı olmak için, bu IO Polonya’da M28 sırasında gerçekleşecek “İK eğiticilerini ve yöneticilerini eğitmek” temalı bir harmanlanmış faaliyet de düzenlemektedir.