JESTEŚMY SKY4.0

Wzmacniamy zasoby ludzkie firm lotniczych, aby sprostać wyzwaniom Przemysłu 4.0

 
 

NASZA METODA

Wprowadzamy innowacyjny i kompleksowy system szkoleniowy w zakresie umiejętności miękkich dla zasobów ludzkich w przemyśle lotniczym, a także jego przyszłej siły roboczej

1
1

PROJECT WITAJ W PROJEKCIE SKY4.0

Sky4.0 ma na celu wsparcie firm lotniczych z różnych krajów europejskich w sprostaniu wyzwaniom Przemysłu 4.0 poprzez zwiększenie umiejętności miękkich ich zasobów ludzkich. Zostanie to osiągnięte poprzez zbudowanie programów nauczania i modułów szkoleniowych wokół rozwoju umiejętności miękkich, a mianowicie: umiejętności kształtowania charakteru, kompetencji społecznych i umiejętności rozwoju osobistego, które umożliwią obecnemu i przyszłemu pracownikowi lotnictwa rozwój w ramach rewolucji Przemysłu 4.0.
Wydarzenia i działania edukacyjne 

Kluczowe momenty kontaktu z grupami docelowymi projektu oraz dalszymi odbiorcami

Nowe curricula i materiały szkoleniowe 

Kluczowe zasoby promujące kształcenie w środowisku pracy w kontekście celów Sky4.0

Tekst i zeszyt ćwiczeń 

Inspirujące materiały edukacyjne zawierające rzeczywiste sytuacje z miejsca pracy

Nasze grupy docelowe

Firmy lotnicze i ich pracownicy
Trenerzy i dostawcy VET zaangażowani we wdrażanie przemysłu 4.0 w firmach lotniczych
Młodzi studenci szkół technicznych/uniwersytetów w dziedzinie aeronautyki, przyszli pracownicy Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach lotniczych
Zasoby ludzkie i menadżerowie w firmach lotniczych
Nauczyciele szkół technicznych i zawodowych
Uniwersytety i centra badawcze (lotnictwo i aeronautyka)
Zainteresowani wynikami projektu (organizacje regulacyjne; organy certyfikujące; decydenci)
Media
Organizacje parasolowe europejskie i krajowe takie jak stowarzyszenia branżowe i grupy robocze

Umiejętności miękkie w projekcie

  • Elastyczność poznawcza
  • Ciekawość intelektualna
  • Myślenie analityczne
  • Myślenie krytyczne
  • Zdolność adaptacji do zmian
  • Inicjatywa
  • Efektywna komunikacja w środowisku cyfrowym

Testing the Sky 4.0 Moodle course on Analytical Thinking

| Bez kategorii | No Comments
Because “practice makes perfect”, a group of Spanish and French students of Aerospace engineering with very promising results and a high level of acceptance has tested the Sky 4.0 Moodle…

A Reflection on the 3rd International Multiplier Event – a Webinar full of Innovation, Sharing and LEARNING!

| Bez kategorii | No Comments
On the 30th and 31st of March, the Sky 4.0 project presented the Webinar: “The Educational Revolution: Active Learning for Industry 4.0 in Aviation”. In our two-day Webinar, we focus…

Taking decisions…connecting the dots!

| Bez kategorii | No Comments
How do we make decisions? What does it mean to think in a flexible way? Here is a little puzzle on cognitive flexibility for you. Take a look: Taking decisions…

Sky4.0 on Moodle

| Bez kategorii | No Comments
Sky 4.0 relies on Moodle for encouraging young talents in aerospace to improve their soft skills Today, the learning process exploits a variety of electronic platforms, which, on the one…

Newsletter

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o działaniach i osiągnięciach SKY4.0?