JESTEŚMY SKY4.0

Wzmacniamy zasoby ludzkie firm lotniczych, aby sprostać wyzwaniom Przemysłu 4.0

 
 

NASZA METODA

Wprowadzamy innowacyjny i kompleksowy system szkoleniowy w zakresie umiejętności miękkich dla zasobów ludzkich w przemyśle lotniczym, a także jego przyszłej siły roboczej

1
1

PROJECT WITAJ W PROJEKCIE SKY4.0

Sky4.0 ma na celu wsparcie firm lotniczych z różnych krajów europejskich w sprostaniu wyzwaniom Przemysłu 4.0 poprzez zwiększenie umiejętności miękkich ich zasobów ludzkich. Zostanie to osiągnięte poprzez zbudowanie programów nauczania i modułów szkoleniowych wokół rozwoju umiejętności miękkich, a mianowicie: umiejętności kształtowania charakteru, kompetencji społecznych i umiejętności rozwoju osobistego, które umożliwią obecnemu i przyszłemu pracownikowi lotnictwa rozwój w ramach rewolucji Przemysłu 4.0.
Wydarzenia i działania edukacyjne 

Kluczowe momenty kontaktu z grupami docelowymi projektu oraz dalszymi odbiorcami

Nowe curricula i materiały szkoleniowe 

Kluczowe zasoby promujące kształcenie w środowisku pracy w kontekście celów Sky4.0

Tekst i zeszyt ćwiczeń 

Inspirujące materiały edukacyjne zawierające rzeczywiste sytuacje z miejsca pracy

Nasze grupy docelowe

Firmy lotnicze i ich pracownicy
Trenerzy i dostawcy VET zaangażowani we wdrażanie przemysłu 4.0 w firmach lotniczych
Młodzi studenci szkół technicznych/uniwersytetów w dziedzinie aeronautyki, przyszli pracownicy Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach lotniczych
Zasoby ludzkie i menadżerowie w firmach lotniczych
Nauczyciele szkół technicznych i zawodowych
Uniwersytety i centra badawcze (lotnictwo i aeronautyka)
Zainteresowani wynikami projektu (organizacje regulacyjne; organy certyfikujące; decydenci)
Media
Organizacje parasolowe europejskie i krajowe takie jak stowarzyszenia branżowe i grupy robocze

Umiejętności miękkie w projekcie

  • Elastyczność poznawcza
  • Ciekawość intelektualna
  • Myślenie analityczne
  • Myślenie krytyczne
  • Zdolność adaptacji do zmian
  • Inicjatywa
  • Efektywna komunikacja w środowisku cyfrowym

SOFT SKILLS for Industry 4.0 – Implementing change!

| Bez kategorii | No Comments
Every aviation company, especially production companies, aims to improve Industry 4.0 readiness. We know how important is to support managers in identifying strategic actions to reach this goal. And we…

Pilots, engineers and aviation operation specialists put a spotlight on soft skills in the aviation sector!

| Bez kategorii | No Comments
The Learn & Fly ERASMUS+ project team completed elaboration of the Careers KIT describing 60 different aviation professions: from designing, through manufacturing to air transport and flight operations. The young…

Czas „zmiękczyć” swoje umiejętności!

| Bez kategorii | No Comments
Partnerzy Sky4.0 pracowali wytrwale, aby przygotować znakomity zestaw materiałów edukacyjnych i wesprzeć  rozwój Twoich umiejętności miękkich! WZMOCNIENIE TWOICH UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH! Wraz z powstaniem Przemysłu 4.0, który rewolucjonizuje sposób działania firm…

Krajowe wydarzenia upowszechniające: „Lot dookoła świata”

| Bez kategorii | No Comments
W ciągu ostatnich miesięcy, trzech z czterech partnerów Sky4.0 zorganizowało krajowe wydarzenia upowszechniające, podczas których prezentowali materiały interaktywne i przedstawiali przyszłym pracownikom lotnictwa kursy online poświęcone rozwijaniu umiejętności miękkich. Każdy…

Newsletter

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o działaniach i osiągnięciach SKY4.0?