JESTEŚMY SKY4.0

Wzmacniamy zasoby ludzkie firm lotniczych, aby sprostać wyzwaniom Przemysłu 4.0

 
 

NASZA METODA

Wprowadzamy innowacyjny i kompleksowy system szkoleniowy w zakresie umiejętności miękkich dla zasobów ludzkich w przemyśle lotniczym, a także jego przyszłej siły roboczej

1
1

PROJECT WITAJ W PROJEKCIE SKY4.0

Sky4.0 ma na celu wsparcie firm lotniczych z różnych krajów europejskich w sprostaniu wyzwaniom Przemysłu 4.0 poprzez zwiększenie umiejętności miękkich ich zasobów ludzkich. Zostanie to osiągnięte poprzez zbudowanie programów nauczania i modułów szkoleniowych wokół rozwoju umiejętności miękkich, a mianowicie: umiejętności kształtowania charakteru, kompetencji społecznych i umiejętności rozwoju osobistego, które umożliwią obecnemu i przyszłemu pracownikowi lotnictwa rozwój w ramach rewolucji Przemysłu 4.0.
Wydarzenia i działania edukacyjne 

Kluczowe momenty kontaktu z grupami docelowymi projektu oraz dalszymi odbiorcami

Nowe curricula i materiały szkoleniowe 

Kluczowe zasoby promujące kształcenie w środowisku pracy w kontekście celów Sky4.0

Tekst i zeszyt ćwiczeń 

Inspirujące materiały edukacyjne zawierające rzeczywiste sytuacje z miejsca pracy

Nasze grupy docelowe

Firmy lotnicze i ich pracownicy
Trenerzy i dostawcy VET zaangażowani we wdrażanie przemysłu 4.0 w firmach lotniczych
Młodzi studenci szkół technicznych/uniwersytetów w dziedzinie aeronautyki, przyszli pracownicy Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach lotniczych
Zasoby ludzkie i menadżerowie w firmach lotniczych
Nauczyciele szkół technicznych i zawodowych
Uniwersytety i centra badawcze (lotnictwo i aeronautyka)
Zainteresowani wynikami projektu (organizacje regulacyjne; organy certyfikujące; decydenci)
Media
Organizacje parasolowe europejskie i krajowe takie jak stowarzyszenia branżowe i grupy robocze

Umiejętności miękkie w projekcie

  • Elastyczność poznawcza
  • Ciekawość intelektualna
  • Myślenie analityczne
  • Myślenie krytyczne
  • Zdolność adaptacji do zmian
  • Inicjatywa
  • Efektywna komunikacja w środowisku cyfrowym

Materiały gotowe na pierwsze szkolenia pilotażowe!

| Bez kategorii | No Comments
„Projekt Sky4.0 zrobił ogromny skok i przeszedł od teorii do działania!” W lutym skoordynowane działania międzynarodowe zaowocowały organizacją 3 krajowych wydarzeń upowszechniających, podczas których opowiedziano o poszczególnych umiejętnościach miękkich w…

Most nad niewiadomą Przemysłu 4.0: Umiejętności miękkie w Przemyśle 4.0

| Bez kategorii | No Comments
„W świecie przemysłowym trwa nowa rewolucja wspierana przez połączone urządzenia, technologię i dane. Będzie miała ona wpływ na każdy dział przedsiębiorstwa, zmieniając całkowicie układ, w którym rozwija swoją działalność. Przemysł…

Looking back, looking up with Sky 4.0!

| Bez kategorii | No Comments
"With our hands on the educational materials for current aviation workers – we look back to the last year Sky4.0 events when we met with the future generation of industry…

II spotkanie projektowe w Polsce: Tworzenie zasobów edukacyjnych – do dzieła!

| Bez kategorii | No Comments
„Ponieważ Przemysł 4.0 zmienia przyszłość firm lotniczych, partnerstwo Sky4.0 intensywnie pracuje nad tym, aby je wspierać!” Podczas przejścia do IV rewolucji przemysłowej, nie należy pomijać kapitału ludzkiego w obliczu technologii,…

Newsletter

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o działaniach i osiągnięciach SKY4.0?