was successfully added to your cart.

Koszyk

Category

Bez kategorii

A pilot workshop about soft skills in the aviation sector

By | Bez kategorii

Soft skills at work in Industry 4.0 in the aviation sector  – a pilot workshop for students and teachers in Rzeszów, Poland– coming up!

The workshop will be organized by INNpuls Sp. z o.o. and Aviation Valley, Polish partners of the SKY.4.0 project, and is going to focus on the growing importance of soft skills for future employees of the aviation sector.

Participants will have the opportunity to learn about a set of online courses with interactive content and materials that include videos and interactive exercises. During these courses, the organizers will share a form that provides the possibility of self-study and self-evaluation.

The workshop will be based mainly on the example of soft competence: cognitive flexibility!

JOIN the Aerospace & Defense Meetings (A&DM) Central Europe 2021

By | Bez kategorii

The third edition of Aerospace & Defense Meetings (A&DM) Central Europe is happening on the 18th, 19th, and 20th of May 2021. The A&DM Central Europe – Rzeszow is hybrid (in-person and virtual) and it’s an innovative matchmaking program for the aerospace and defense industries leaders to make new business connections and strengthen existing ones. 

This program offers BTOB meetings, where all participants can sign-up to meet suppliers and manufacturing partners or to sell capabilities, products, and services. It’s also possible to request meetings with relevant contacts before the show based on the attendee’s own choices. Besides these meetings, the A&DM Central Europe – Rzeszow offers the chance to assist high-level conferences and to participate in workshops focused on technologies and products. This is an unmissable chance for the “small” suppliers to engage with a wider audience and increase their visibility.

If you want to join this year’s edition of Aerospace & Defense Meetings (A&DM) or learn more about the characteristics and the concept of the event, go to the website here: https://poland.bciaerospace.com/index.php.

INDUSTRY 4.0 IS HERE, BUT SO ARE WE!

By | Bez kategorii

There is no surprise to anyone that we are living in challenging times. Humankind can sing to COVID-19 “You rock my world”, but this would also apply to something else… In the last years, we see in among newspapers, conferences, and websites the headline “The Arrival of the Industry 4.0”. However, these headlines are no longer updated, the Industry 4.0 is already here! You may not notice it, but it’s all around us in our bank apps, in the automatic cashiers of the corner supermarket, and in the remote work of most of us!

According to World Economic Forum (2020), the combination of the accelerated technology adoption and the COVID-19 recession is creating a double-disruption scenario for the workers, with 43% of the business leaders affirming they will reduce their workforce due to technology integration. Moreover, is expected that in 2025, 85 million jobs start being performed by machines instead of people.

Now, you are probably thinking for yourself that the picture doesn’t good look, right? It’s all a matter of perspective, so let’s shift our view! Yes, Industry 4.0 is here (and will stay) and the machines will become a huge part of our lives, but they will not make us obsolete! According to World Economic Forum research (2020), along with technology, another main issue on the global agenda until 2025 is the skills gap. In this topic, the top skills indicated by the employers are critical thinking, analytical thinking, problem-solving, active learning, resilience, and change adaptability: the soft skills! This group of skills is the unique characteristic of humans, and they cannot be replaced or discharged in any business that wants to be successful! We are irreplaceable and machines are not here to put us in the corner – nobody can put “humans” in the corner – they are here to make shine our best assets!

This shift of tasks and jobs will be disruptive for everyone, but as Charles Darwin mentioned “is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” We will go through this process together and push each other to reskilling and upskilling because only the joined effort will allow us to grow. In the Sky4.0 project, we acknowledge the “power” of soft skills and want to help everyone – employees, future workers, and business leaders – in the aeronautical sector during the process of properly dealing with Industry 4.0, so check our website and join us in taking the next step to the future!

Although the scenario looks cloudy, we encourage you to stay optimistic, because those are the ones who see opportunity in every difficulty (Winston Churchill), and we have in front of us a big opportunity!

 

References:

World Economic Forum (2020). The Future of Jobs Report 2020. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020

SKY4.0 TAKES-OFF ONLINE

By | Bez kategorii

„A new revolution is underway in the industrial world supported by equipment connectivity, technology and data. It will have an impact on each and every company department, changing completely the layout where they develop their activities. Industry 4.0 will result in an optimization of the industrial processes, reducing, therefore, costs and busting productivity gains.”

Th

Materiały gotowe na pierwsze szkolenia pilotażowe!

By | Bez kategorii

„Projekt Sky4.0 zrobił ogromny skok i przeszedł od teorii do działania!”

W lutym skoordynowane działania międzynarodowe zaowocowały organizacją 3 krajowych wydarzeń upowszechniających, podczas których opowiedziano o poszczególnych umiejętnościach miękkich w przemyśle lotniczym. W każdym z tych dynamicznych wydarzeń wzięło udział ponad 20 uczestników zapoznając się z innowacyjnym materiałem szkoleniowym Sky 4.0, który łączy teorię z aktywnymi ćwiczeniami. Podczas wszystkich wydarzeń uczestnicy zapoznali się z projektem Sky4.0, a następnie skoncentrowali się na konkretnych umiejętnościach miękkich w każdym z krajów partnerskich.

POLSKA: elastyczność poznawcza

Wprowadzenie: Mamy możliwość i naturalną tendencję do patrzenia na pojedynczy problem pod nieskończoną liczbą kątów. Istnieje na przykład możliwość spojrzenia na jedną grupę osób z różnych perspektyw, na przykład: cechy fizyczne (mężczyzna / kobieta, wiek, kolor włosów itp.), cechy emocjonalne (spokój, otwartość itp.), geograficzne (miejsce urodzenia, miejsce życia itp.). Takie ludzkie umiejętności leżą u podstaw koncepcji elastyczności poznawczej. Dzięki niej możemy spojrzeć na jedną rzecz z różnych perspektyw i stworzyć nieskończoną liczbę metod rozwiązania problemu…

Szkolenie pilotażowe dla obecnych pracowników branży lotniczej odbyło się w Jasionce (koło Rzeszowa) w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym 25 lutego 2020r. Zostało zorganizowane przez Dolinę Lotniczą i INNpuls gromadząc 26 menedżerów i pracowników działów HR, różnorodnych pracowników przemysłu lotniczego (produkcja, dostawy itp.) z 12 firm lotniczych (duże firmy i sektor MŚP).

MIĘKKIE UMIEJĘTNOŚCI 4.0 – Zestaw informacji i szkoleń dla obecnych pracowników był omawiany na podstawie interesującego studium przypadku dotyczącego wpływu umiejętności miękkich na podejmowanie decyzji w firmie. Uczestnicy brali udział w dyskusjach grupowych i pracowali nad wypracowaniem możliwych rozwiązań do wdrożenia przez firmę. Omawiane problemy były związane z wpływem na podejmowanie właściwych decyzji, które będą kluczowe dla obszarów biznesowych firmy: podejmowanie inicjatywy, adaptacja do zmian, krytyczne myślenie, analityczne myślenie, ciekawość poznawcza, elastyczność poznawcza.
Po dyskusji uczestnicy wypełnili kwestionariusze, w których poproszono ich o wybranie dwóch z sześciu obszarów umiejętności miękkich, które miałyby największe znaczenie dla siły roboczej przemysłu lotniczego. Oprócz dokonania wyboru poproszono ich również o wyrażenie opinii na temat tego, dlaczego wybrane umiejętności byłyby ważne dla firm, które reprezentują.
Otrzymaliśmy 20 wypełnionych kwestionariuszy, a co ważne, wszystkie ankiety obejmowały nie tylko wybór najważniejszych umiejętności miękkich, ale także dużą liczbę pisemnych uwag uzasadniających wybór wybranych obszarów umiejętności.
Poniższa tabelka określa liczbę osób, które wybrały daną umiejętność.

Umiejętność miękka Liczba osób, które wybrały daną umiejętność
Initiative 9
Myślenie analityczne 8
Elastyczność poznawcza 8
Ciekawość intelektualna 6
Zdolność adaptacji do zmian 5
Myślenie krytyczne 4

Analizując kwestionariusze, możemy stwierdzić, że wszystkie 6 umiejętności leżą w zakresie zainteresowania przedstawicieli przemysłu lotniczego, podczas gdy takie umiejętności, jak inicjatywa, myślenie analityczne i elastyczność poznawcza są wysoko sklasyfikowane pod względem znaczenia dla rozwoju umiejętności siły roboczej. Czytając treść kwestionariuszy, możemy wyciągnąć ogólny wniosek, że rodzaj proponowanego szkolenia w ramach projektu SKY 4.0, zwiększa motywację ludzi, co ma wpływ na efektywność pracy i wartość pracownika dla firmy. Uczestnicy podkreślili także potrzebę takich szkoleń, aby dotrzymać kroku konkurencji i gwałtownie zmieniającemu się otoczeniu biznesowemu. Z drugiej strony w niektórych kwestionariuszach widzimy potrzebę stosowania myślenia analitycznego i krytycznego przy wprowadzaniu zmian ze względu na cechy przemysłu lotniczego, tj. potrzebę radzenia sobie z ryzykiem.
Podsumowując, reakcja uczestników na obszary i treść proponowanego szkolenia w zakresie umiejętności miękkich była bardzo pozytywna a szkolenie bardzo dobrze przyjęte.

HISZPANIA: inicjatywa

Wprowadzenie: Od myśli do działania, od pomysłu do słowa, tak definiujemy inicjatywę: jeśli działamy, tworzymy, a zatem inicjatywa jest niezbędną kompetencją do generowania pomysłów, rozwiązań. Według National Institute of Statistics zarówno mężczyźni, jak i kobiety oglądają telewizję trzy godziny dziennie. Pozostałe 21 godzin to praca, sen i czynności takie jak higiena osobista, jedzenie lub pójście do łazienki. Wreszcie, zostało nam trochę czasu na zrobienie tego, co chcemy. To pokazuje, że większość naszego wolnego czasu jest bardziej pasywna niż aktywna, bardziej reaktywna niż proaktywna. Telewizja, największy wróg aktywnego wypoczynku, pozbawia nas wielu rzeczy. Jedna z nich jest wyjście z domu. Gdziekolwiek, ale poza domem. Zamknięcie się w domu na myślenie jest bardzo godne polecenia, ale z drugiej strony rzeczy nieoczekiwane nigdy nie zdarzą się w twoim życiu same, musimy ich szukać, ostatecznie musimy podjąć inicjatywę…

Wydarzenie krajowe zostało zorganizowane 17.02.2020 przez IMH.

TURCJA: myślenie krytyczne

Wprowadzenie: Umiejętność krytycznego myślenia są podstawą większości profesji i zawodów technicznych, niezależnie od dziedziny. Świadomość, tego czym jest argument przekonywujący i odróżnienie go od innych części dyskusji pomaga zaoszczędzić czas w pracy, a także znaleźć najlepsze rozwiązanie problemów. Dzisiejsi pracodawcy oczekują, że technicy przychodzący do trzeciego już miejsca pracy będą posiadali umiejętności miękkie. Obejmują one zdolność logicznego analizowania problemu i formułowania rozwiązania poprzez krytyczne myślenie. Na przykład w zakładzie produkcyjnym przemysłu lotniczego i kosmicznego, jeśli występuje problem związany z produkcją, technik musi być w stanie zrozumieć, na czym polega problem, dokonać uzasadnienia, opracować dokładne oświadczenie i poinformować swoich przełożonych we właściwym kontekście. Dlatego osoby zarządzające mogą wykorzystać ten zestaw informacji (przyczyny) do rozwiązania problemów poprzez krytyczne myślenie…
Krajowe wydarzenie upowszechniające zostało zorganizowane w dniu 25.02.2020 przez ACA w Izmirze, gromadząc 17 uczestników. Było to bardzo udane wydarzenie, przedstawiciele firm dowiedzieli się więcej o projekcie, a także przekazali użyteczne informacje zwrotne w celu ulepszenia materiałów.

PORTUGALIA: ciekawość intelektualna

 

Wydarzenie zostało przełożone z powodu pandemii Covid-19, po poprawie sytuacji wrócimy z wiadomościami dotyczącymi działań upowszechniających w Portugalii…

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej inicjatywy, partnerów i planowanych działań, prosimy o kontakt z Alexandros Koukovinis ([email protected]) i Maria Macedo ([email protected]).

Most nad niewiadomą Przemysłu 4.0: Umiejętności miękkie w Przemyśle 4.0

By | Bez kategorii

„W świecie przemysłowym trwa nowa rewolucja wspierana przez połączone urządzenia, technologię i dane. Będzie miała ona wpływ na każdy dział przedsiębiorstwa, zmieniając całkowicie układ, w którym rozwija swoją działalność. Przemysł 4.0 doprowadzi do optymalizacji procesów przemysłowych, obniżając w ten sposób koszty i zwiększając zyski z wydajności ” 

Dostępność i koszty technologii umożliwiają transformację, która będzie szybka i trudna, zmieniająca zasady gry w krótkim czasie. Ci, którzy nie będą mogli się dostosować do tych szybkich zmian, poniosą porażkę w kontekście przyszłości. Pracownicy każdego szczebla, w tym przedsiębiorcy, muszą rozwijać szersze umiejętności dotyczące zarówno relacji międzyludzkich jak i umiejętności technicznych, aby uczestniczyć w rozwoju całej firmy. Aspekt ludzki jest największym wyzwaniem tej transformacji. 

Przemysł lotniczy jest sektorem bardzo wrażliwym na tę rewolucję. Konieczne jest dostosowanie pracowników firm działających na tym szerokim rynku do nadchodzących zmian związanych z rewolucją 4.0.

Projekt Sky4.0 koncentruje się na jednym z jego głównych problemów: edukacji i szkoleniu pracowników przemysłu lotniczego; a dokładniej, kształceniu i szkoleniu w zakresie umiejętności miękkich. Sky4.0 opracuje narzędzia edukacyjne dla rozwoju umiejętności miękkich, a tym samym dostosuje umiejętności pracowników przemysłu lotniczego do nowej rewolucji przemysłowej.

Nastąpi to poprzez trzy działania: 

  1. dążenie do rozwoju umiejętności miękkich wśród kluczowych grup w sektorze lotniczym: i) firmy i ich pracowników; ii) trenerów i dostawców VET; iii) uczniów szkół średnich i szkół technicznych; iv) pracowników działów HR i kierowników zespołów;
  2. wykorzystanie wiedzy zdobytej w pierwszym działaniu w celu opracowania materiałów szkoleniowych do wdrożenia w firmach;
  3. wykorzystując dane z pierwszych dwóch kroków w celu ulepszenia materiałów szkoleniowych na temat umiejętności miękkich dla studentów kursów technicznych, pracowników VET i pracowników firm lotniczych.

Dokument będący wynikiem pierwszego działania w ramach projektu Sky4.0 określa zestaw umiejętności miękkich i konsultuje go z firmami z sektora lotniczego. Zatem po ustaleniu i zweryfikowaniu zestawu umiejętności miękkich rozpoczęto opracowywanie materiałów szkoleniowych.

Zbieranie informacji do tego dokumentu przeprowadzono trzema głównymi metodami. Badanie dokumentacji, ankieta online i wywiady pogłębione, które odbyły się w krajach partnerskich, docierając do wszystkich zainteresowanych stron.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej inicjatywy, partnerów i planowanych działań, prosimy o kontakt z Alexandros Koukovinis ([email protected]) i Maria Macedo ([email protected]).

Looking back, looking up with Sky 4.0!

By | Bez kategorii

„With our hands on the educational materials for current aviation workers – we look back to the last year Sky4.0 events when we met with the future generation of industry passionate employees!”

After the 2nd Partnership Meeting and the Sky4.0 Conference on the soft skills for aviation we started working on the educational materials for current employees in Industry 4.0 in aviation sector. The new trainning programme will help to develop necessary soft skills. Keep in touch and find out more about the combination of interpersonal skills, personality characteristics and emotional intelligence and their relevance in Aviation 4.0 in coming 2 months!

II spotkanie projektowe w Polsce: Tworzenie zasobów edukacyjnych – do dzieła!

By | Bez kategorii

„Ponieważ Przemysł 4.0 zmienia przyszłość firm lotniczych, partnerstwo Sky4.0 intensywnie pracuje nad tym, aby je wspierać!”

Podczas przejścia do IV rewolucji przemysłowej, nie należy pomijać kapitału ludzkiego w obliczu technologii, ale zamiast tego należy go wzmacniać za pomocą bogatego zestawu umiejętności miękkich. Umożliwią one optymalizację zasobów ludzkich sprzyjając kreatywności, innowacyjności i sukcesowi w dynamicznie zmieniającym się technologicznym środowisku pracy.

W związku z powyższym partnerstwo Sky4.0 spotkało się 18 września w Rzeszowie na drugim spotkaniu projektowym i pierwszym wydarzeniu upowszechniającym rezultaty projektu.

Dzień rozpoczął się od interaktywnych prezentacji projektu. Uczestnikom przedstawiono pomysł szkoleń dla rozwoju umiejętności miękkich wraz z celami i przyszłymi rezultatami. Spotkanie zakończyło się otwartą dyskusją.

Po udanym wydarzeniu odbyło się spotkanie projektowe, a partnerzy wstępnie przejrzeli wyniki zakończonych badań i pracowali nad zdefiniowaniem struktury materiałów edukacyjnych, które zostaną opracowane w najbliższych miesiącach. Teraz skupiamy się na obecnych pracownikach przemysłu lotniczego i kosmicznego, którzy będą wspierani przez programy szkoleń, plany zajęć, materiały szkoleniowe i zeszyty ćwiczeń, a także skrypty dla nauczycieli i trenerów.  

Na koniec partnerzy mieli okazję wziąć udział w wydarzeniu innego programu Erasmus+, Learn&Fly, w którym uczniowie rywalizowali w zawodach modeli samolotów, ucząc się przy tym przedmiotów ścisłych! Entuzjazm młodzieży dotyczący branży lotniczej jest zachętą dla dalszej realizacji projektu Sky4.0, który w następnym okresie zwróci się bezpośrednio do studentów, tworząc kolejny zestaw materiałów edukacyjnych dla tej przyszłej siły roboczej!

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej inicjatywy, partnerów i planowanych działań, prosimy o kontakt z Alexandros Koukovinis ([email protected]) i Maria Macedo ([email protected]).

Pierwsze spotkanie partnerów w Portugalii

By | Bez kategorii

11 i 12 lutego 2019 roku partnerzy projektu Sky4.0 spotkali się po raz pierwszy w Portugali w miejscowości Matosinhos. Spotkanie rozpoczynające projekt włączyło do gry 4 partnerów z Polski, Portugalii, Hiszpanii i Turcji, z ambitnym celem wpłynięcia na przyszłość kapitału ludzkiego w branży aeronautyki w obliczu rewolucji Przemysłu 4.0. Projekt Sky4.0, jako ambitna i bardzo obiecująca inicjatywa zaprojektuje programy nauczania i moduły szkoleniowe wokół trzech konkretnych zestawów rozwoju umiejętności miękkich, a mianowicie: umiejętności kształtowania charakteru, kompetencji społecznych i umiejętności rozwoju osobistego, które powinny stanowić podstawę dla odpowiednich, dobrych wyborów i decyzji prowadzących do zrównoważonych i entuzjastycznych pracowników.

W pełni zaangażowani w realizację tego celu partnerzy podzielili obowiązki na nadchodzący okres i sprecyzowali kierunki i proces działania, definiując jakość materiałów oraz miejsca gdzie będą one dostępne dla zainteresowanych stron.

Pod kierunkiem organizacji koordynującej – Doliny Lotniczej, konsorcjum Sky4.0 będzie intensywnie pracować nad opracowaniem trzech rezultatów intelektualnych:

O1. Wybór najważniejszych źródeł literaturowych, raportów i najlepszych praktyk dotyczących transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 sektora lotniczego i przygotowanie zestawu informacji dla obecnych pracowników

Celem zadania 1 jest pogłębienie wiedzy na temat umiejętności miękkich wymaganych do wdrożenia w przemyśle 4.0 i jego roli w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw głównie w sektorze lotniczym. Rozwój tego dorobku intelektualnego obejmuje zestaw działań mających na celu rozwój i ocenę pakietów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących zidentyfikowanych umiejętności miękkich, kluczowych dla wdrożenia w przemyśle 4.0 w krajach partnerskich. Wyniki opracowane w O1 będą dostosowane do potrzeb obecnych pracowników przemysłu lotniczego.

 

O2. Materiały szkoleniowe i CV dotyczące umiejętności miękkich w Przemyśle 4.0 dla przyszłych pracowników sektora lotniczego

Niniejszy rezultat intelektualny dotyczy jednej z grup docelowych działań szkoleniowych Sky 4.0: młodych uczniów szkół średnich technicznych i studentów uniwersytetów, którzy mogą zostać przyszłymi pracownikami w przedsiębiorstwach Przemysłu lotniczego 4.0. Realizacja projektu ma na celu przybliżenie koncepcji i wymagań Przemysłu 4.0 społeczności studentów, co może zwiększyć szanse na zatrudnienie tych młodych ludzi w przyszłości. Zostanie to zrealizowane poprzez promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, które studenci zawodów technicznych mogą potrzebować w przyszłym zatrudnieniu w firmach Przemysłu 4.0.

 

O3. Wytyczne dotyczące wdrażania i korzystania z materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz programów szkoleniowych dla Przemysłu 4.0. Umiejętności miękkie w sektorze lotniczym

Biorąc pod uwagę wstępne wyniki zadań O1 i O2, opracowane zostaną wytyczne i inne materiały wspierające wdrożenie modułów. Podobnie jak w przypadku zadań O1 i O2, w ramach, których zostanie opracowany podręcznik dla uczniów i studentów (Text & Work Book), aby połączyć wszystkie treści i działania, w zadaniu O3 zostanie utworzony podręcznik dla trenera, który będzie wspierał realizację działań szkoleniowych. Aby zapewnić trwałość rezultatów projektu, partnerzy opracują jasny i kompleksowy WHITE PAPER, który zajmie się kluczowymi kwestiami związanymi z wdrożeniem koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach lotniczych. Aby pomóc w bieżącym wdrożeniu Przemysłu 4.0, w ramach zadania zostanie również zorganizowane szkolenie trenerów HR i menedżerów w 28 miesiącu trwania projektu w Polsce.

Umiejętności miękkie w centrum uwagi – Dlaczego angażowanie kapitału ludzkiego zyskuje na popularności we wdrażaniu Przemysłu 4.0

By | Bez kategorii

Złożoność i wymagania branży lotniczej czynią ją idealnym celem dla technologii wdrażanych w ramach Przemysłu 4.0.

Cyfryzacja i połączenie zasobów związanych z wytworzeniem i produkcją umożliwiają najszybszy, najbezpieczniejszy i najtańszy możliwy sposób produkcji. Firmy wykorzystują okazję do zacieśnienia globalnych łańcuchów dostaw, wciągając dostawców do sieci współpracy i wykorzystując nowe technologie do połączenia ich za pośrednictwem szerokiej gamy technologii opartych na przetwarzaniu danych. Produkty oparte na danych i analizie danych są wykorzystywane do odkrywania nowych modeli biznesowych w branży, które następnie mogą poprawić przychody i sposoby produkcji.

Cyfrowa transformacja przemysłu lotniczego obejmuje przetwarzanie danych w chmurze i technologie mobilne, a także wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej, analizy dużych zbiorów danych, inteligentnych czujników, technologii systemów lokalizacji i zaawansowanego interfejsu człowiek / maszyna. Są to technologie oparte na zasadach rewolucji Przemysłu 4.0. Charakter tych nowych technologii będzie stawiać wyższe wymagania wszystkim pracownikom w zakresie zarządzania złożonością, a także myślenia abstrakcyjnego i rozwiązywania problemów. Pracownicy będą musieli działać bardziej niezależnie i posiadać lepsze umiejętności komunikacyjne oraz sposoby organizacji własnej pracy. Miękkie umiejętności, związane z naturą ludzką i relacjami międzyludzkimi, będą odgrywać bardziej znaczącą rolę w łańcuchu produkcji lotniczej. Umiejętności miękkie, takie jak przejawianie inicjatywy, myślenie krytyczne lub ciekawość intelektualna, będą wymagały odpowiedniego szkolenia i monitoringu. Dzięki temu każdy element zaangażowany w łańcuch produkcyjny będzie wiedział, jak używać i stosować te umiejętności miękkie. Zatem potrzebne będą nowe kompetencje osobiste i kwalifikacje.  Aby rozwiązać ten problem edukacyjny, potrzebne będą nowe moduły szkoleniowe dotyczące umiejętności miękkich i kompetencji społecznych. Brak tego rodzaju działań przygotowujących może prowadzić do śmiertelnych błędów ludzkich i strat finansowych, których można uniknąć.

W projekcie Sky4.0 zidentyfikowaliśmy 7 podstawowych umiejętności miękkich:

  • Elastyczność poznawcza
  • Ciekawość intelektualna
  • Myślenie analityczne
  • Myślenie krytyczne
  • Zdolność adaptacji do zmian
  • Inicjatywa
  • Efektywna komunikacja w środowisku cyfrowym