was successfully added to your cart.

Koszyk

All Posts By

admin

Pilots, engineers and aviation operation specialists put a spotlight on soft skills in the aviation sector!

By | Bez kategorii

The Learn & Fly ERASMUS+ project team completed elaboration of the Careers KIT describing 60 different aviation professions: from designing, through manufacturing to air transport and flight operations. The young generation, mainly 15-17 years old students, were also engaged in aircraft construction projects. The challenge here was to inspire them to follow the carrier within the aerospace sector. That is why, as a project team, we had asked aviation professionals to provide testimonies for different occupations and their career paths. This way students could learn more about the real work environment.

Back then, we wanted to know what matters most for these professionals in mostly technical professional experience. We were also curious what message they would like to pass on to young future industry workers – youngsters, students, and interns. Now, reviewing these testimonies again, we were genuinely stroked by how often our respondents talk about…soft skills!

Is it surprising? Maybe a little bit, because in the survey we have not mentioned any social or personal soft skill nor even have asked about social or personal development. The questions we had asked were as follows: a. What do you like most about your professional work? b. What surprised or pleased you the most at work? Why would you recommend this career path to others? c. What difficulties did you encounter at work and how did you deal with them? d. Which part of the educational path was the most important? e. Other interesting experiences related to the industry?

In Poland, we have gathered 25 complete testimonies of Polish professionals working in diverse positions and with different specializations in Aviation Valley companies. The majority – 17 out of 25 of respondents mentioned soft skills as a part of their professional experience and as important as their technical and operational knowledge.

Many of the respondents described ABILITY OF ADAPTATION TO CHANGE as typical for the aviation sector:

 • I was surprised by the rapid rhythm of work and changes of priorities – you have to make decisions dynamically. Metallurgist
 • It requires you to focus, be flexible, and be responsible. It is [working in aviation] full of challenges, but you also would not be bored here. Junior Metallurgist
 • Continuous risk identification, process risk management, and keeping it at an acceptable level. Safety Manager

Others underlined the importance of COGNITIVE FLEXIBILITY and TEAM BUILDING SKILLS:

 • I was positively surprised by how warm I was received by the employees who were willing to help and teach me. It is worth trying your hard at aviation, but it is a job that requires knowledge and openness to new challenges. Junior Constructor
 • Professional work also allows me to improve on what I have learned before as well as get to know and develop new solutions and technologies. Working in an aviation company also allows me to meet new people, cultures.Mechanical Engineer of Aircraft Engines
 • The most interesting aspect of the work is creativity, the ability to implement and verify your ideas, continuous development, and direct contact with highly specialized industries.Construction Engineer of Special Tools (Director of the department)
 • Interpersonal skills and creativity in the introduction of new solutions, good practices, or instructions for conduct are of great importance in my work. – Quality Control Engineer
 • There are several advantages to working at the airport, including the ability to work in English, communing with airplanes and other aircraft, the ability to prove yourself in emergencies requiring quick decisions, and acting under time pressure. – Airport Operational Officer

But that were pilots who expressed how INTELLECTUAL CURIOSITY and  complexity of skills required for the job is important:

 • For me, the most important part of the educational path was self-improvement and goal realization (…).Commercial Pilot (F.O. Airbus A320/321)
 • The implementation of the aviation task is associated with the involvement of all skills, abilities, attention – in one word – all resources.Rescue and Military Pilot (Major Rank)
 • In pilot education the most important are: fluency in English, spatial orientation, and the ability to the permanent acquisition of information and skills. The last is very important for processing this information for decisions to be made.Commercial Pilot (First Officer)

ANALYTICAL AND CRITICAL THINKING was also an important part of at least 10 testimonies such as:

 • The aviation industry is very demanding, which means that all tasks should be carried out very conscientiously and accurately. (…) Together with our colleagues, we create a well-coordinated team that solves the task together and help each other.Intern in Strength Analysis Department

Aeronautics requires mostly skills in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) and the challenges related to them are well-defined and ambitious and give most of our respondents a strong feeling of purpose in their work. Nevertheless, coming changes related to Industry 4.0, are primarily the transition to a different level of communication between the organization and its environment. Therefore the Qualification Map for the aviation sector will need to include more and more soft skills. The industry workers already give these skills the importance which is going to grow stronger in coming years.

Czas „zmiękczyć” swoje umiejętności!

By | Bez kategorii

Partnerzy Sky4.0 pracowali wytrwale, aby przygotować znakomity zestaw materiałów edukacyjnych i wesprzeć  rozwój Twoich umiejętności miękkich!

WZMOCNIENIE TWOICH UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH!

Wraz z powstaniem Przemysłu 4.0, który rewolucjonizuje sposób działania firm i branż, umiejętności miękkie są aspektem, którego nie można przeoczyć! W ramach Sky4.0 opracowano zestaw materiałów szkoleniowych dla samorozwoju, ale także programy szkoleń, które mogą wspierać potrzeby poszczególnych osób, ale także potrzeby firm w zakresie podnoszenia umiejętności miękkich ich kapitału ludzkiego! Zwracając się do firm lotniczych, podkreślamy, że materiały są dostępne dla każdego, a większość z nich została zaprojektowana tak, że można je łatwo zastosować również w Waszym przypadku! Rozpocznij trening!

⇒ Sprawdź niesamowity zestaw materiałów przygotowanych przez partnerów Sky4.0 TUTAJ!

Krajowe wydarzenia upowszechniające: „Lot dookoła świata”

By | Bez kategorii

W ciągu ostatnich miesięcy, trzech z czterech partnerów Sky4.0 zorganizowało krajowe wydarzenia upowszechniające, podczas których prezentowali materiały interaktywne i przedstawiali przyszłym pracownikom lotnictwa kursy online poświęcone rozwijaniu umiejętności miękkich. Każdy kraj partnerski wyspecjalizował się w określonej umiejętności miękkiej:

 • Elastyczność poznawcza jako ważna umiejętność podczas rozmowy kwalifikacyjnej w sektorze lotniczym – warsztaty pilotażowe w Dolinie Lotniczej!

Pilotażowe szkolenie dla przyszłych pracowników przemysłu lotniczego w Rzeszowie zorganizowały 11 marca 2021 roku firma INNpuls Sp. i Dolina Lotnicza we współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji. Warsztaty dotyczyły umiejętności miękkich w pracy dla Przemysłu 4.0 w sektorze lotniczym, w szczególności elastyczności poznawczej.

Angażujące ćwiczenia i aktywna dyskusja była prowadzona przez eksperta z dziedziny zarządzania i coachingu. Próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na następujące pytania: Jakich pracowników potrzebuje Przemysł 4.0? Umiejętności intrapersonalne w pracy – czy można się tego nauczyć? Jak wykorzystać umiejętności intrapersonalne do komunikacji interpersonalnej?

Wydarzenie miało na celu wprowadzenie przyszłego pokolenia pracowników lotniczych do kursów online i materiałów interaktywnych Sky4.0 pomagających w rozwoju kompetencji miękkich.

W wydarzeniu online wzięło udział 71 uczestników, w tym 45 studentów politechnik z Rzeszowa, Poznania, Wrocławia i Oksfordu, 15 uczniów i nauczycieli ze szkół technicznych i zawodowych oraz 11 przedstawicieli firm lotniczych. Dodatkowo warsztaty były transmitowane na żywo dla dwóch grup studentów Politechniki Rzeszowskiej. Pozytywne opinie i aktywny udział w sesji pytań i odpowiedzi pokazały, że studenci rozumieją rolę umiejętności miękkich już od pierwszego etapu, jakim jest rozmowa rekrutacyjna na dowolne stanowisko w branży lotniczej.

 • Hiszpania: Testowanie platformy Sky4.0 Moodle dla kursu analitycznego myślenia

Wydarzenie odbyło się 1 października 2020 r. w formacie online podczas sesji Teams. Głównym celem tego międzynarodowego wydarzenia była prezentacja i przetestowanie kursu Sky 4.0 Moodle w zakresie myślenia analitycznego.

Grupa zaproszona na sesję Sky4.0 składała się ze studentów studiów magisterskich inżynierii lotniczej Uniwersytetu w Madrycie oraz małego zespołu studentów Erasmusa z ETSIA (École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées, Bidart, Francja). W sumie w spotkaniu wzięło udział 37 uczniów i 4 nauczycieli.

Podczas spotkania uczniowie zostali poinformowani o treściach, które zostały opracowane dla każdej z umiejętności miękkich i zostali zaproszeni do eksperymentowania z kursem analitycznego myślenia. Kurs został umieszczony lokalnie na serwerze Moodle uniwersytetu, aby student mógł uzyskać do niego dostęp w taki sam sposób, jak zwykle uzyskiwał dostęp do swoich kursów akademickich. Po zapoznaniu się z kursem uczniowie odbyli otwartą dyskusję trwającą 30 minut, aby uzyskać konstruktywne opinie.

Uczniowie określili kurs jako łatwy, ale uznali, że możliwość interakcji z nauczycielem i innymi studentami podczas kursu byłaby przydatna. Uznali, że Moodle jest ważny dla rozwijania umiejętności miękkich, włączania umiejętności miękkich do swoich lekcji i ułatwiania wszystkim usprawniania rutynowych zadań. Zwrócili również uwagę, że kluczem do sukcesu jest tworzenie kursów i zajęć przyjaznych dla użytkownika.

Ogólna opinia na temat kursu była doskonała. Zaproponowano drobne zmiany w strukturze i poprawki błędów. Ogólnie rzecz biorąc, uczniowie uznali czas trwania kursu za odpowiedni a ćwiczenia za przydatne i interesujące. I chociaż uczestnicy byli już zaznajomieni z ideą analitycznego myślenia, koncepcje poruszane na kursie i metodyka kursu były dla nich nowe.

Turcja: Warsztaty pilotażowe dla przyszłych pracowników sektora lotniczego – myślenie krytyczne

Tureckie  krajowe wydarzenie upowszechniające odbyło się 15 kwietnia 2021 r. i było prowadzone w formie online z miejscowości İzmir w Turcji przy użyciu platformy Webex.

Główne cele tego wydarzenia dotyczyły:

 • Podania informacji o projekcie Sky4.0 i umiejętności miękkiej krytycznego myślenia;
 • Przedstawienia Platformy Moodle i poinformowania uczniów jak z niej korzystać;
 • Podania krótkiej definicji i rozwinięcia podstawowej wiedzy na temat krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • Uzyskania informacji zwrotnej od uczniów za pomocą kilku ćwiczeń.

Grupa uczestników zaproszona do udziału w wydarzeniu  składała się ze studentów Lotniczej Wyższej Szkoły Zawodowej przy Uniwersytecie Ege. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 34 studentów i 1 konsultant firmy – członka klastra lotniczego ACA.

Podczas spotkania uczestnicy zostali poinformowani o celach projektu i udzielono im krótkiego wyjaśnienia na temat umiejętności miękkich i przemysłu 4.0. Aby zwiększyć zaangażowanie w spotkanie, przeanalizowano niektóre pytania za pomocą platformy Padlet. Komentarze i dyskusje były bardzo owocne i pomogły w jasny sposób zrozumieć temat. Przed zakończeniem odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, podczas której zebrano opinie uczniów na temat umiejętności miękkich i samego kursu.

Ogólna opinia była znakomita! Studenci byli bardzo zainteresowani koncepcją i wyrazili chęć udziału w kursie w najbliższym czasie. Uczestnicy podzielili się przemyślanymi sugestiami dotyczącymi ulepszenia platformy Moodle dla osób niewidomych i niedosłyszących. Zasugerowano również kilka drobnych ulepszeń.

 • Portugalia: ciekawość intelektualna i inicjatywa

Krajowe wydarzenia planowane są na maj 2021 roku, wkrótce wrócimy z nowymi wiadomościami!

Testing the Sky 4.0 Moodle course on Analytical Thinking

By | Bez kategorii

Because “practice makes perfect”, a group of Spanish and French students of Aerospace engineering with very promising results and a high level of acceptance has tested the Sky 4.0 Moodle course on analytical thinking.

The event took place on the 1st of October 2020 in the online format through a Teams session. The main objective of this national event was to present and test the Sky 4.0 Moodle course on analytical thinking.

The group invited to the Sky4.0 session consisted of students from the Master of Aerospace Engineering at the UPM and a reduced team of Erasmus students from the ETSIA (École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées, Bidart, France). In total,  the meeting counted with the participation of 37 students and 4 teachers.

During the meeting, the attendants were briefed on the project and its objectives and outcomes. A brief explanation was made on the relevance of soft skills for future workers in the aerospace industry, and on the soft skills that have been found more relevant by the project. Students were also briefed about the contents that have been developed for each one of the soft skills, and they were invited to experiment with the course on analytical thinking.

This course was settled locally into the Moodle server of the university so the student could access it like they usually would access their academic courses. They went through the course and tried to do each activity for two periods including individual work with the platform, and interactive workshop. After that, an open discussion of 30 minutes took place about the course to get feedback from the students.

The overall feedback about the course was excellent. Some minor improvements to the layout and corrections of errors were suggested. In general, the students found the duration of the course appropriate and considered the activities useful and interesting. Even though the participants were already familiarized with the idea of analytical thinking, the concepts tackled by the course and the approach of the course were new to them.

Moreover, the students found the course easy to follow, without any teacher support or guide, but consider that having the possibility to interact with a teacher and other students during the course will be useful. Students did find Moodle important for developing soft skills, incorporate soft skills in their lessons, and facilitate everyone to streamline their routine tasks. Finally, they pointed out that a key to success is to make user-friendly courses and activities.

Wspomnienie trzeciego międzynarodowego wydarzenia upowszechniającego – innowacyjnego webinara, pełnego wymiany doświadczeń i NAUKI!

By | Bez kategorii

W dniach 30 i 31 marca w ramach projektu Sky 4.0 odbył się webinar: „Rewolucja edukacyjna: aktywne uczenie się dla Przemysłu 4.0 w lotnictwie”.

Podczas naszego dwudniowego wydarzenia skupiliśmy się na podejściu i procesie aktywnego uczenia się, w który zaangażowany jest uczeń oraz na przybliżaniu jego zrozumienia poprzez udostępnienie materiałów edukacyjnych i wiedzy o nim. A w jakim celu, jeśli się zastanawiasz?… Aktywne uczenie to dla nas rozwiązanie wobec nowych wyzwań Przemysłu 4.0! Stosując to podejście w czasie szkoleń i zajęć dydaktycznych, możemy przygotować naszych obecnych i przyszłych pracowników do radzenia sobie ze zmianami, przeszkodami i innowacjami. Będzie to przydatne nie tylko podczas poruszania się w ramach czwartej rewolucji, ale także do skutecznego kierowania jej wdrażaniem i rozwojem!

Sky 4.0 wykorzystuje w pełni koncepcję aktywnego uczenia się, opracowując uważnie wszystkie materiały szkoleniowe, w ramach praktycznych ćwiczeń i współpracy w grupie! Naszą mantrą jest „praktykant / uczeń w centrum”, ponieważ tylko w ten sposób możemy się doskonalić i pracować nad sobą!

Podczas naszego webinarium wyjaśnialiśmy, jak ważna jest zmiana sposobu uczenia się! W pierwszej kolejności nasi eksperci w czasie sesji panelowych pokreślili znaczenie przygotowania pracowników do uczenia się przez całe życie, uaktualnienia naszego systemu edukacji do wersji 4.0 oraz znaczenie umiejętności miękkich (największego zasobu człowieka w świecie, którego NIE można nauczyć w dwugodzinnym wykładzie)!

Podczas naszych warsztatów nie tylko podkreśliliśmy wagę aktywnego procesu uczenia się, ale także pokazaliśmy, w jaki sposób Sky4.0 integruje taką metodologię z zajęciami stacjonarnymi (samokształcenia i zajęć prowadzonych przez trenera).

To był wspaniały moment wdrożenia innowacji, dzielenia się doświadczeniem i UCZENIA! Jak mówią mędrcy: „W życiu liczy się droga a nie cel”. Dlatego w Sky 4.0 cieszymy się z podróży, więc dołącz do nas, ponieważ nasz lot jeszcze się nie skończył!

Taking decisions…connecting the dots!

By | Bez kategorii

How do we make decisions? What does it mean to think in a flexible way? Here is a little puzzle on cognitive flexibility for you. Take a look: Taking decisions – connecting the dots!

The workshops organized by the Sky4.0 partners,  INNpuls and Aviation Valley, that took place in Poland on the 11th of March were an enormous success! More than 100 students participated in this session and were always motivated to learn and exchange knowledge.

As for us…We continue to support the development of your soft skills, especially cognitive flexibility.

Have a look at a little puzzle which is a small sneak peek at the cognitive flexibility Moodle Course for future industry workers.

Sky4.0 on Moodle

By | Bez kategorii

Sky 4.0 relies on Moodle for encouraging young talents in aerospace to improve their soft skills

Today, the learning process exploits a variety of electronic platforms, which, on the one hand, significantly increase the pool of students, but, on the other hand, hinder the development of soft skills, if the courses are not properly designed. Even more, the COVID-19 pandemic has suddenly accelerated this digital immersion.

Preparing students to face the challenges of the 21st century requires improving their soft skills by taking them beyond traditional classroom teaching and incorporating these values also in virtual learning. In the first instance, soft skills can be developed through active and interactive methods during in-class learning, but they should also be developed as well through well design interactive activities embodied in the electronics platforms that are currently part of the training and learning process.

To achieve this objective, we have built a kind of soft skills mentor supported by Moodle, to prepare young talents for the exciting yet challenging world beyond the technical subject studied in the classroom.

Moodle is a virtual learning platform that functions as a repository of course content and activities that can be used to teach soft skills. Moodle is one of these electronic tools commonly used for academic activities all around the world. It has become a standard, and students are well familiarized with it. Although up to now, Moodle has been mainly used for teaching and learning hard and technical skills, the synergies and scale factor of using Moodle for developing soft skills are huge.

This is not the first initiative promoting the development of soft skills supported by Moodle but it is the first one that concentrates on the soft skills required from future workers by industry 4.0. We are convinced that this approach to soft skills for young people will set the basis for future developments in this area.

Webinar: “The Educational Revolution: Active Learning for Industry 4.0 on Aviation”

By | Bez kategorii

Join the Webinar “The Educational Revolution: Active Learning for Industry 4.0 on Aviation” on 30th and 31st of March at 11:00 (CET)

Sky4.0 is an Erasmus+ project that aims to help Aeronautical companies from different European countries to meet the challenges of Industry 4.0 by improving the soft skills of their human resources. Nowadays, to keep up with the fast pace of the world we need to daily work on ourselves, we need to “upgrade” to our best version! And how can we do that? By learning! Learning is the key to our personal development!

In Sky4.0 we acknowledge the importance of continuous development and realize how sometimes can be difficult to go through this journey of growth. Therefore, in this Webinar, we want to reach not only you – the trainer, teacher, and/or leader – who is worried about improving the team’s productivity and motivation but also you – the individual – who wants to learn new skills!

Probably now you’re wondering… but how can I do that?

The answer is ACTIVE LEARNING! To learn something we need to be engaged in the learning process…the era of being seated down listening to the teacher for several hours is gone! Due to Industry 4.0, our days are going faster and faster, we are more connected than ever and are always receiving lots of information. And so, training is important to keep up with the pace of the industry!

We know how the process of learning can be tough, especially when the target is not concrete, but something within us… So, in our project’s materials, the trainee is in the center!

In this Webinar, we will present our Erasmus+ project Sky4.0, its goals, and the main results so far. Afterward, with a strong panel of experts, we will discuss the impact of Industry4.0 on the Aeronautic Sector and Educational System. To conclude, we will explore how the training of soft skills can be potentiated through the focus on each trainee’s individuality! We will work on:#Active Learning #Soft skills for Industry 4.0 #The Generations #Future of Education #Future of Industry 

The webinar is free and open to all! We promise to make it as interactive as possible!

⇒  Register here! ⇐


Check out the agenda of the event:

Fly to the future with Sky4.0 and skill-UP

By | Bez kategorii

Sky4.0 and skill-UP are two ERASMUS+ projects that focus on the innovation and development of new skills and good practices in the aerospace and aviation sector.

In today’s world, there is an incredible amount of competition for jobs and people are realizing that a college degree is not enough to make it into the job market! Skill-UP and Sky4.0 are here to help current and future aeronautic workers navigate the labour market by understanding the necessary competences one needs to have.

Skill-UP aims to define the knowledge, skills, and competences that future workers from the aeronautic sector are required to have. Afterward, the project will develop VET training programs to cooperate on the innovation of the sector and the skilling, upskilling, and reskilling of workers in the air transport industry, a portfolio of training assessment tools, and a knowledge centre platform designed to collect all outputs of the project.

The first result of skill-UP is already available and consists of a detailed report “From Theory to Practice: Understanding user-profiles and training needs” focused on perceiving how theoretical and practical knowledge acquired through education and training prior to employment is later applied in the workplace. Also, another task of this report was to develop Personas, namely the target users of the future aviation VET training programs, to describe the competences (knowledge, skills, and attitudes) needed to undertake the essential tasks in the future operational scenarios and related training needs.

Sky4.0 wants to help improve the development of soft skills among the human resources of aeronautical companies and future workers of the sector. Therefore, with the cooperation of projects like skill-UP, it’s possible to improve the knowledge of current aerospace and aviation employees and fight the gap in pre-employment training by promoting the acquisition of skills and competences that students might need in their future employment at industry 4.0 companies.

Both projects are developing materials and new procedures that are going to provide helpful insights into the future of aeronautic and its workers. Let’s continue flying together into the future!

 • Find out the conclusions of the skill-UP report here. 
 • Follow the link to learn more about the skill-UP project: https://www.skillup-air.eu/
 • Explore the resources developed in the sky4.0 project here.

WHY SOFTSKILLS ARE IMPORTANT TO AEROSPACE SECTOR?

By | Bez kategorii

Soft skills are becoming important in workplaces. With Industry 4.0, the business world is moving its focus from technical skills to soft skills. The aerospace and Aviation Sector is not only looking for technical qualifications and experience while evaluating applicants but the soft skills they have. In today’s world, there is so much competition for jobs as more and more people complete university degrees and other levels of training. Recruiters have a large pool of talent and what separates you from people who have the same degree at the same school is your soft skills! Let us give you some tips! When it comes to including soft skills in your CV, you need to focus on the ones that you need for the job you are applying for, and you should not just list the skills until you are well experienced. While preparing your CV, do some research, ask your friends and colleagues who know you well, and think about the different experiences you have had such as group work and projects using soft skills. Don’t forget, Soft skills are the future!

If you want to find out more about the Sky4.0 project, you can contact Alexandros Koukovinis at [email protected]