was successfully added to your cart.

Sepet

Odakta teknik olmayan beceriler (soft skills) – İnsan sermayesinin güçlendirilmesi neden Endüstri 4.0’da önem kazanıyor?

By Haziran 7, 2019 Ağustos 5th, 2019 Uncategorized @tr

Havacılık ve uzay endüstrisinin karmaşıklığı ve zorunluluğu, onu Endüstri 4.0 teknolojileri için mükemmel bir hedef haline getirmektedir. İmalat ve üretimde yer alan araçların dijitalleşmesi ve birbiriyle bağlantıda olması, en hızlı, en güvenli ve en ucuz üretim şeklini mümkün kılar.

Şirketler, küresel tedarik zincirlerini sıkılaştırma, tedarikçileri ağa çekme ve geniş bir veri işleme tabanlı teknolojiler yelpazesi içine bağlamak için yeni teknolojiler kullanmak konularında şansını deniyor. Verilere ve veri analitiklerine dayalı ürünler, sektördeki kazancı ve üretim yollarını iyileştirebilecek yeni iş modelleri keşfetmek için yerine kullanılmakta.

Havacılık ve uzay endüstrisinin dijital dönüşümü için çerçeve, bulut bilişim ve mobil teknolojilerden; artırılmış gerçeklik, büyük veri analitiği, akıllı sensörler, yer tespit teknolojileri ve gelişmiş insan / makine arayüzü kullanımına kadar uzanıyor. Hepsi, Endüstri 4.0 devriminin ilkelerine dayanan teknolojilerdir.

Bu yeni teknolojilerin doğası, iş gücünün tüm üyelerine karmaşıklığı yönetme, soyutlama düşüncesi ve problem çözme konularında daha yüksek beklentiler oluşturacaktır. Çalışanlar daha bağımsız hareket etmek ve daha iyi iletişim becerilerine ve kendi işlerini düzenleme kabiliyetlerine sahip olmak zorunda kalacaklar. İnsan karakteriyle ve kişilerarası ilişkilerle ilgili olan teknik olmayan beceriler, havacılık üretim zincirinde daha belirgin bir rol oynayacaktır.

Girişimcilik, eleştirel düşünme veya entelektüel merak gibi teknşk olmayan beceriler, üretim zincirinde yer alan her parçanın bu becerilerin nasıl kullanılacağını ve uygulanacağını bilmesini sağlayacak yeterli bir eğitim ve denetim gerektirecektir. Bu nedenle, yeni kişisel yeterlilikler ve nitelikler gerekli olacaktır.

Bu eğitim sorununu çözmek için, Teknik olmayan becerilere ve sosyal yeterliliklere odaklanan yeni eğitim modülleri gerekli olacaktır. Bu hazırlığın bulunmaması ölümcül insan hatalarına ve önlenebilecek maddi kayıplara yol açabilir.

Sky4.0’da temel taşlar olarak; 7 temel teknik olmayan beceryi dikkate alıyoruz:

  • Bilişsel Esneklik
  • Entelektüel Merak
  • Analitik düşünme
  • Kritik düşünce
  • Değişim Uyumluluğu
  • Inisiyatif Alma
  • Dijital Ortamda Etkili İletişim