was successfully added to your cart.

Koszyk

Umiejętności miękkie w centrum uwagi – Dlaczego angażowanie kapitału ludzkiego zyskuje na popularności we wdrażaniu Przemysłu 4.0

By 7 czerwca, 2019 1 sierpnia, 2019 Bez kategorii

Złożoność i wymagania branży lotniczej czynią ją idealnym celem dla technologii wdrażanych w ramach Przemysłu 4.0.

Cyfryzacja i połączenie zasobów związanych z wytworzeniem i produkcją umożliwiają najszybszy, najbezpieczniejszy i najtańszy możliwy sposób produkcji. Firmy wykorzystują okazję do zacieśnienia globalnych łańcuchów dostaw, wciągając dostawców do sieci współpracy i wykorzystując nowe technologie do połączenia ich za pośrednictwem szerokiej gamy technologii opartych na przetwarzaniu danych. Produkty oparte na danych i analizie danych są wykorzystywane do odkrywania nowych modeli biznesowych w branży, które następnie mogą poprawić przychody i sposoby produkcji.

Cyfrowa transformacja przemysłu lotniczego obejmuje przetwarzanie danych w chmurze i technologie mobilne, a także wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej, analizy dużych zbiorów danych, inteligentnych czujników, technologii systemów lokalizacji i zaawansowanego interfejsu człowiek / maszyna. Są to technologie oparte na zasadach rewolucji Przemysłu 4.0. Charakter tych nowych technologii będzie stawiać wyższe wymagania wszystkim pracownikom w zakresie zarządzania złożonością, a także myślenia abstrakcyjnego i rozwiązywania problemów. Pracownicy będą musieli działać bardziej niezależnie i posiadać lepsze umiejętności komunikacyjne oraz sposoby organizacji własnej pracy. Miękkie umiejętności, związane z naturą ludzką i relacjami międzyludzkimi, będą odgrywać bardziej znaczącą rolę w łańcuchu produkcji lotniczej. Umiejętności miękkie, takie jak przejawianie inicjatywy, myślenie krytyczne lub ciekawość intelektualna, będą wymagały odpowiedniego szkolenia i monitoringu. Dzięki temu każdy element zaangażowany w łańcuch produkcyjny będzie wiedział, jak używać i stosować te umiejętności miękkie. Zatem potrzebne będą nowe kompetencje osobiste i kwalifikacje.  Aby rozwiązać ten problem edukacyjny, potrzebne będą nowe moduły szkoleniowe dotyczące umiejętności miękkich i kompetencji społecznych. Brak tego rodzaju działań przygotowujących może prowadzić do śmiertelnych błędów ludzkich i strat finansowych, których można uniknąć.

W projekcie Sky4.0 zidentyfikowaliśmy 7 podstawowych umiejętności miękkich:

  • Elastyczność poznawcza
  • Ciekawość intelektualna
  • Myślenie analityczne
  • Myślenie krytyczne
  • Zdolność adaptacji do zmian
  • Inicjatywa
  • Efektywna komunikacja w środowisku cyfrowym