was successfully added to your cart.

Koszyk

Wspomnienie trzeciego międzynarodowego wydarzenia upowszechniającego – innowacyjnego webinara, pełnego wymiany doświadczeń i NAUKI!

By 12 kwietnia, 2021 30 kwietnia, 2021 Bez kategorii

W dniach 30 i 31 marca w ramach projektu Sky 4.0 odbył się webinar: „Rewolucja edukacyjna: aktywne uczenie się dla Przemysłu 4.0 w lotnictwie”.

Podczas naszego dwudniowego wydarzenia skupiliśmy się na podejściu i procesie aktywnego uczenia się, w który zaangażowany jest uczeń oraz na przybliżaniu jego zrozumienia poprzez udostępnienie materiałów edukacyjnych i wiedzy o nim. A w jakim celu, jeśli się zastanawiasz?… Aktywne uczenie to dla nas rozwiązanie wobec nowych wyzwań Przemysłu 4.0! Stosując to podejście w czasie szkoleń i zajęć dydaktycznych, możemy przygotować naszych obecnych i przyszłych pracowników do radzenia sobie ze zmianami, przeszkodami i innowacjami. Będzie to przydatne nie tylko podczas poruszania się w ramach czwartej rewolucji, ale także do skutecznego kierowania jej wdrażaniem i rozwojem!

Sky 4.0 wykorzystuje w pełni koncepcję aktywnego uczenia się, opracowując uważnie wszystkie materiały szkoleniowe, w ramach praktycznych ćwiczeń i współpracy w grupie! Naszą mantrą jest „praktykant / uczeń w centrum”, ponieważ tylko w ten sposób możemy się doskonalić i pracować nad sobą!

Podczas naszego webinarium wyjaśnialiśmy, jak ważna jest zmiana sposobu uczenia się! W pierwszej kolejności nasi eksperci w czasie sesji panelowych pokreślili znaczenie przygotowania pracowników do uczenia się przez całe życie, uaktualnienia naszego systemu edukacji do wersji 4.0 oraz znaczenie umiejętności miękkich (największego zasobu człowieka w świecie, którego NIE można nauczyć w dwugodzinnym wykładzie)!

Podczas naszych warsztatów nie tylko podkreśliliśmy wagę aktywnego procesu uczenia się, ale także pokazaliśmy, w jaki sposób Sky4.0 integruje taką metodologię z zajęciami stacjonarnymi (samokształcenia i zajęć prowadzonych przez trenera).

To był wspaniały moment wdrożenia innowacji, dzielenia się doświadczeniem i UCZENIA! Jak mówią mędrcy: „W życiu liczy się droga a nie cel”. Dlatego w Sky 4.0 cieszymy się z podróży, więc dołącz do nas, ponieważ nasz lot jeszcze się nie skończył!