was successfully added to your cart.

Koszyk

Most nad niewiadomą Przemysłu 4.0: Umiejętności miękkie w Przemyśle 4.0

By 5 marca, 2020 14 maja, 2020 Bez kategorii

„W świecie przemysłowym trwa nowa rewolucja wspierana przez połączone urządzenia, technologię i dane. Będzie miała ona wpływ na każdy dział przedsiębiorstwa, zmieniając całkowicie układ, w którym rozwija swoją działalność. Przemysł 4.0 doprowadzi do optymalizacji procesów przemysłowych, obniżając w ten sposób koszty i zwiększając zyski z wydajności ” 

Dostępność i koszty technologii umożliwiają transformację, która będzie szybka i trudna, zmieniająca zasady gry w krótkim czasie. Ci, którzy nie będą mogli się dostosować do tych szybkich zmian, poniosą porażkę w kontekście przyszłości. Pracownicy każdego szczebla, w tym przedsiębiorcy, muszą rozwijać szersze umiejętności dotyczące zarówno relacji międzyludzkich jak i umiejętności technicznych, aby uczestniczyć w rozwoju całej firmy. Aspekt ludzki jest największym wyzwaniem tej transformacji. 

Przemysł lotniczy jest sektorem bardzo wrażliwym na tę rewolucję. Konieczne jest dostosowanie pracowników firm działających na tym szerokim rynku do nadchodzących zmian związanych z rewolucją 4.0.

Projekt Sky4.0 koncentruje się na jednym z jego głównych problemów: edukacji i szkoleniu pracowników przemysłu lotniczego; a dokładniej, kształceniu i szkoleniu w zakresie umiejętności miękkich. Sky4.0 opracuje narzędzia edukacyjne dla rozwoju umiejętności miękkich, a tym samym dostosuje umiejętności pracowników przemysłu lotniczego do nowej rewolucji przemysłowej.

Nastąpi to poprzez trzy działania: 

  1. dążenie do rozwoju umiejętności miękkich wśród kluczowych grup w sektorze lotniczym: i) firmy i ich pracowników; ii) trenerów i dostawców VET; iii) uczniów szkół średnich i szkół technicznych; iv) pracowników działów HR i kierowników zespołów;
  2. wykorzystanie wiedzy zdobytej w pierwszym działaniu w celu opracowania materiałów szkoleniowych do wdrożenia w firmach;
  3. wykorzystując dane z pierwszych dwóch kroków w celu ulepszenia materiałów szkoleniowych na temat umiejętności miękkich dla studentów kursów technicznych, pracowników VET i pracowników firm lotniczych.

Dokument będący wynikiem pierwszego działania w ramach projektu Sky4.0 określa zestaw umiejętności miękkich i konsultuje go z firmami z sektora lotniczego. Zatem po ustaleniu i zweryfikowaniu zestawu umiejętności miękkich rozpoczęto opracowywanie materiałów szkoleniowych.

Zbieranie informacji do tego dokumentu przeprowadzono trzema głównymi metodami. Badanie dokumentacji, ankieta online i wywiady pogłębione, które odbyły się w krajach partnerskich, docierając do wszystkich zainteresowanych stron.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej inicjatywy, partnerów i planowanych działań, prosimy o kontakt z Alexandros Koukovinis ([email protected]) i Maria Macedo ([email protected]).