was successfully added to your cart.

Koszyk

Monthly Archives

kwiecień 2021

Czas „zmiękczyć” swoje umiejętności!

By | Bez kategorii

Partnerzy Sky4.0 pracowali wytrwale, aby przygotować znakomity zestaw materiałów edukacyjnych i wesprzeć  rozwój Twoich umiejętności miękkich!

WZMOCNIENIE TWOICH UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH!

Wraz z powstaniem Przemysłu 4.0, który rewolucjonizuje sposób działania firm i branż, umiejętności miękkie są aspektem, którego nie można przeoczyć! W ramach Sky4.0 opracowano zestaw materiałów szkoleniowych dla samorozwoju, ale także programy szkoleń, które mogą wspierać potrzeby poszczególnych osób, ale także potrzeby firm w zakresie podnoszenia umiejętności miękkich ich kapitału ludzkiego! Zwracając się do firm lotniczych, podkreślamy, że materiały są dostępne dla każdego, a większość z nich została zaprojektowana tak, że można je łatwo zastosować również w Waszym przypadku! Rozpocznij trening!

⇒ Sprawdź niesamowity zestaw materiałów przygotowanych przez partnerów Sky4.0 TUTAJ!

Krajowe wydarzenia upowszechniające: „Lot dookoła świata”

By | Bez kategorii

W ciągu ostatnich miesięcy, trzech z czterech partnerów Sky4.0 zorganizowało krajowe wydarzenia upowszechniające, podczas których prezentowali materiały interaktywne i przedstawiali przyszłym pracownikom lotnictwa kursy online poświęcone rozwijaniu umiejętności miękkich. Każdy kraj partnerski wyspecjalizował się w określonej umiejętności miękkiej:

  • Elastyczność poznawcza jako ważna umiejętność podczas rozmowy kwalifikacyjnej w sektorze lotniczym – warsztaty pilotażowe w Dolinie Lotniczej!

Pilotażowe szkolenie dla przyszłych pracowników przemysłu lotniczego w Rzeszowie zorganizowały 11 marca 2021 roku firma INNpuls Sp. i Dolina Lotnicza we współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji. Warsztaty dotyczyły umiejętności miękkich w pracy dla Przemysłu 4.0 w sektorze lotniczym, w szczególności elastyczności poznawczej.

Angażujące ćwiczenia i aktywna dyskusja była prowadzona przez eksperta z dziedziny zarządzania i coachingu. Próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na następujące pytania: Jakich pracowników potrzebuje Przemysł 4.0? Umiejętności intrapersonalne w pracy – czy można się tego nauczyć? Jak wykorzystać umiejętności intrapersonalne do komunikacji interpersonalnej?

Wydarzenie miało na celu wprowadzenie przyszłego pokolenia pracowników lotniczych do kursów online i materiałów interaktywnych Sky4.0 pomagających w rozwoju kompetencji miękkich.

W wydarzeniu online wzięło udział 71 uczestników, w tym 45 studentów politechnik z Rzeszowa, Poznania, Wrocławia i Oksfordu, 15 uczniów i nauczycieli ze szkół technicznych i zawodowych oraz 11 przedstawicieli firm lotniczych. Dodatkowo warsztaty były transmitowane na żywo dla dwóch grup studentów Politechniki Rzeszowskiej. Pozytywne opinie i aktywny udział w sesji pytań i odpowiedzi pokazały, że studenci rozumieją rolę umiejętności miękkich już od pierwszego etapu, jakim jest rozmowa rekrutacyjna na dowolne stanowisko w branży lotniczej.

  • Hiszpania: Testowanie platformy Sky4.0 Moodle dla kursu analitycznego myślenia

Wydarzenie odbyło się 1 października 2020 r. w formacie online podczas sesji Teams. Głównym celem tego międzynarodowego wydarzenia była prezentacja i przetestowanie kursu Sky 4.0 Moodle w zakresie myślenia analitycznego.

Grupa zaproszona na sesję Sky4.0 składała się ze studentów studiów magisterskich inżynierii lotniczej Uniwersytetu w Madrycie oraz małego zespołu studentów Erasmusa z ETSIA (École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées, Bidart, Francja). W sumie w spotkaniu wzięło udział 37 uczniów i 4 nauczycieli.

Podczas spotkania uczniowie zostali poinformowani o treściach, które zostały opracowane dla każdej z umiejętności miękkich i zostali zaproszeni do eksperymentowania z kursem analitycznego myślenia. Kurs został umieszczony lokalnie na serwerze Moodle uniwersytetu, aby student mógł uzyskać do niego dostęp w taki sam sposób, jak zwykle uzyskiwał dostęp do swoich kursów akademickich. Po zapoznaniu się z kursem uczniowie odbyli otwartą dyskusję trwającą 30 minut, aby uzyskać konstruktywne opinie.

Uczniowie określili kurs jako łatwy, ale uznali, że możliwość interakcji z nauczycielem i innymi studentami podczas kursu byłaby przydatna. Uznali, że Moodle jest ważny dla rozwijania umiejętności miękkich, włączania umiejętności miękkich do swoich lekcji i ułatwiania wszystkim usprawniania rutynowych zadań. Zwrócili również uwagę, że kluczem do sukcesu jest tworzenie kursów i zajęć przyjaznych dla użytkownika.

Ogólna opinia na temat kursu była doskonała. Zaproponowano drobne zmiany w strukturze i poprawki błędów. Ogólnie rzecz biorąc, uczniowie uznali czas trwania kursu za odpowiedni a ćwiczenia za przydatne i interesujące. I chociaż uczestnicy byli już zaznajomieni z ideą analitycznego myślenia, koncepcje poruszane na kursie i metodyka kursu były dla nich nowe.

Turcja: Warsztaty pilotażowe dla przyszłych pracowników sektora lotniczego – myślenie krytyczne

Tureckie  krajowe wydarzenie upowszechniające odbyło się 15 kwietnia 2021 r. i było prowadzone w formie online z miejscowości İzmir w Turcji przy użyciu platformy Webex.

Główne cele tego wydarzenia dotyczyły:

  • Podania informacji o projekcie Sky4.0 i umiejętności miękkiej krytycznego myślenia;
  • Przedstawienia Platformy Moodle i poinformowania uczniów jak z niej korzystać;
  • Podania krótkiej definicji i rozwinięcia podstawowej wiedzy na temat krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
  • Uzyskania informacji zwrotnej od uczniów za pomocą kilku ćwiczeń.

Grupa uczestników zaproszona do udziału w wydarzeniu  składała się ze studentów Lotniczej Wyższej Szkoły Zawodowej przy Uniwersytecie Ege. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 34 studentów i 1 konsultant firmy – członka klastra lotniczego ACA.

Podczas spotkania uczestnicy zostali poinformowani o celach projektu i udzielono im krótkiego wyjaśnienia na temat umiejętności miękkich i przemysłu 4.0. Aby zwiększyć zaangażowanie w spotkanie, przeanalizowano niektóre pytania za pomocą platformy Padlet. Komentarze i dyskusje były bardzo owocne i pomogły w jasny sposób zrozumieć temat. Przed zakończeniem odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, podczas której zebrano opinie uczniów na temat umiejętności miękkich i samego kursu.

Ogólna opinia była znakomita! Studenci byli bardzo zainteresowani koncepcją i wyrazili chęć udziału w kursie w najbliższym czasie. Uczestnicy podzielili się przemyślanymi sugestiami dotyczącymi ulepszenia platformy Moodle dla osób niewidomych i niedosłyszących. Zasugerowano również kilka drobnych ulepszeń.

  • Portugalia: ciekawość intelektualna i inicjatywa

Krajowe wydarzenia planowane są na maj 2021 roku, wkrótce wrócimy z nowymi wiadomościami!

Testing the Sky 4.0 Moodle course on Analytical Thinking

By | Bez kategorii

Because “practice makes perfect”, a group of Spanish and French students of Aerospace engineering with very promising results and a high level of acceptance has tested the Sky 4.0 Moodle course on analytical thinking.

The event took place on the 1st of October 2020 in the online format through a Teams session. The main objective of this national event was to present and test the Sky 4.0 Moodle course on analytical thinking.

The group invited to the Sky4.0 session consisted of students from the Master of Aerospace Engineering at the UPM and a reduced team of Erasmus students from the ETSIA (École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées, Bidart, France). In total,  the meeting counted with the participation of 37 students and 4 teachers.

During the meeting, the attendants were briefed on the project and its objectives and outcomes. A brief explanation was made on the relevance of soft skills for future workers in the aerospace industry, and on the soft skills that have been found more relevant by the project. Students were also briefed about the contents that have been developed for each one of the soft skills, and they were invited to experiment with the course on analytical thinking.

This course was settled locally into the Moodle server of the university so the student could access it like they usually would access their academic courses. They went through the course and tried to do each activity for two periods including individual work with the platform, and interactive workshop. After that, an open discussion of 30 minutes took place about the course to get feedback from the students.

The overall feedback about the course was excellent. Some minor improvements to the layout and corrections of errors were suggested. In general, the students found the duration of the course appropriate and considered the activities useful and interesting. Even though the participants were already familiarized with the idea of analytical thinking, the concepts tackled by the course and the approach of the course were new to them.

Moreover, the students found the course easy to follow, without any teacher support or guide, but consider that having the possibility to interact with a teacher and other students during the course will be useful. Students did find Moodle important for developing soft skills, incorporate soft skills in their lessons, and facilitate everyone to streamline their routine tasks. Finally, they pointed out that a key to success is to make user-friendly courses and activities.

Wspomnienie trzeciego międzynarodowego wydarzenia upowszechniającego – innowacyjnego webinara, pełnego wymiany doświadczeń i NAUKI!

By | Bez kategorii

W dniach 30 i 31 marca w ramach projektu Sky 4.0 odbył się webinar: „Rewolucja edukacyjna: aktywne uczenie się dla Przemysłu 4.0 w lotnictwie”.

Podczas naszego dwudniowego wydarzenia skupiliśmy się na podejściu i procesie aktywnego uczenia się, w który zaangażowany jest uczeń oraz na przybliżaniu jego zrozumienia poprzez udostępnienie materiałów edukacyjnych i wiedzy o nim. A w jakim celu, jeśli się zastanawiasz?… Aktywne uczenie to dla nas rozwiązanie wobec nowych wyzwań Przemysłu 4.0! Stosując to podejście w czasie szkoleń i zajęć dydaktycznych, możemy przygotować naszych obecnych i przyszłych pracowników do radzenia sobie ze zmianami, przeszkodami i innowacjami. Będzie to przydatne nie tylko podczas poruszania się w ramach czwartej rewolucji, ale także do skutecznego kierowania jej wdrażaniem i rozwojem!

Sky 4.0 wykorzystuje w pełni koncepcję aktywnego uczenia się, opracowując uważnie wszystkie materiały szkoleniowe, w ramach praktycznych ćwiczeń i współpracy w grupie! Naszą mantrą jest „praktykant / uczeń w centrum”, ponieważ tylko w ten sposób możemy się doskonalić i pracować nad sobą!

Podczas naszego webinarium wyjaśnialiśmy, jak ważna jest zmiana sposobu uczenia się! W pierwszej kolejności nasi eksperci w czasie sesji panelowych pokreślili znaczenie przygotowania pracowników do uczenia się przez całe życie, uaktualnienia naszego systemu edukacji do wersji 4.0 oraz znaczenie umiejętności miękkich (największego zasobu człowieka w świecie, którego NIE można nauczyć w dwugodzinnym wykładzie)!

Podczas naszych warsztatów nie tylko podkreśliliśmy wagę aktywnego procesu uczenia się, ale także pokazaliśmy, w jaki sposób Sky4.0 integruje taką metodologię z zajęciami stacjonarnymi (samokształcenia i zajęć prowadzonych przez trenera).

To był wspaniały moment wdrożenia innowacji, dzielenia się doświadczeniem i UCZENIA! Jak mówią mędrcy: „W życiu liczy się droga a nie cel”. Dlatego w Sky 4.0 cieszymy się z podróży, więc dołącz do nas, ponieważ nasz lot jeszcze się nie skończył!

Taking decisions…connecting the dots!

By | Bez kategorii

How do we make decisions? What does it mean to think in a flexible way? Here is a little puzzle on cognitive flexibility for you. Take a look: Taking decisions – connecting the dots!

The workshops organized by the Sky4.0 partners,  INNpuls and Aviation Valley, that took place in Poland on the 11th of March were an enormous success! More than 100 students participated in this session and were always motivated to learn and exchange knowledge.

As for us…We continue to support the development of your soft skills, especially cognitive flexibility.

Have a look at a little puzzle which is a small sneak peek at the cognitive flexibility Moodle Course for future industry workers.

Sky4.0 on Moodle

By | Bez kategorii

Sky 4.0 relies on Moodle for encouraging young talents in aerospace to improve their soft skills

Today, the learning process exploits a variety of electronic platforms, which, on the one hand, significantly increase the pool of students, but, on the other hand, hinder the development of soft skills, if the courses are not properly designed. Even more, the COVID-19 pandemic has suddenly accelerated this digital immersion.

Preparing students to face the challenges of the 21st century requires improving their soft skills by taking them beyond traditional classroom teaching and incorporating these values also in virtual learning. In the first instance, soft skills can be developed through active and interactive methods during in-class learning, but they should also be developed as well through well design interactive activities embodied in the electronics platforms that are currently part of the training and learning process.

To achieve this objective, we have built a kind of soft skills mentor supported by Moodle, to prepare young talents for the exciting yet challenging world beyond the technical subject studied in the classroom.

Moodle is a virtual learning platform that functions as a repository of course content and activities that can be used to teach soft skills. Moodle is one of these electronic tools commonly used for academic activities all around the world. It has become a standard, and students are well familiarized with it. Although up to now, Moodle has been mainly used for teaching and learning hard and technical skills, the synergies and scale factor of using Moodle for developing soft skills are huge.

This is not the first initiative promoting the development of soft skills supported by Moodle but it is the first one that concentrates on the soft skills required from future workers by industry 4.0. We are convinced that this approach to soft skills for young people will set the basis for future developments in this area.