was successfully added to your cart.

Koszyk

Monthly Archives

lipiec 2019

Pierwsze spotkanie partnerów w Portugalii

By | Bez kategorii

11 i 12 lutego 2019 roku partnerzy projektu Sky4.0 spotkali się po raz pierwszy w Portugali w miejscowości Matosinhos. Spotkanie rozpoczynające projekt włączyło do gry 4 partnerów z Polski, Portugalii, Hiszpanii i Turcji, z ambitnym celem wpłynięcia na przyszłość kapitału ludzkiego w branży aeronautyki w obliczu rewolucji Przemysłu 4.0. Projekt Sky4.0, jako ambitna i bardzo obiecująca inicjatywa zaprojektuje programy nauczania i moduły szkoleniowe wokół trzech konkretnych zestawów rozwoju umiejętności miękkich, a mianowicie: umiejętności kształtowania charakteru, kompetencji społecznych i umiejętności rozwoju osobistego, które powinny stanowić podstawę dla odpowiednich, dobrych wyborów i decyzji prowadzących do zrównoważonych i entuzjastycznych pracowników.

W pełni zaangażowani w realizację tego celu partnerzy podzielili obowiązki na nadchodzący okres i sprecyzowali kierunki i proces działania, definiując jakość materiałów oraz miejsca gdzie będą one dostępne dla zainteresowanych stron.

Pod kierunkiem organizacji koordynującej – Doliny Lotniczej, konsorcjum Sky4.0 będzie intensywnie pracować nad opracowaniem trzech rezultatów intelektualnych:

O1. Wybór najważniejszych źródeł literaturowych, raportów i najlepszych praktyk dotyczących transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 sektora lotniczego i przygotowanie zestawu informacji dla obecnych pracowników

Celem zadania 1 jest pogłębienie wiedzy na temat umiejętności miękkich wymaganych do wdrożenia w przemyśle 4.0 i jego roli w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw głównie w sektorze lotniczym. Rozwój tego dorobku intelektualnego obejmuje zestaw działań mających na celu rozwój i ocenę pakietów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących zidentyfikowanych umiejętności miękkich, kluczowych dla wdrożenia w przemyśle 4.0 w krajach partnerskich. Wyniki opracowane w O1 będą dostosowane do potrzeb obecnych pracowników przemysłu lotniczego.

 

O2. Materiały szkoleniowe i CV dotyczące umiejętności miękkich w Przemyśle 4.0 dla przyszłych pracowników sektora lotniczego

Niniejszy rezultat intelektualny dotyczy jednej z grup docelowych działań szkoleniowych Sky 4.0: młodych uczniów szkół średnich technicznych i studentów uniwersytetów, którzy mogą zostać przyszłymi pracownikami w przedsiębiorstwach Przemysłu lotniczego 4.0. Realizacja projektu ma na celu przybliżenie koncepcji i wymagań Przemysłu 4.0 społeczności studentów, co może zwiększyć szanse na zatrudnienie tych młodych ludzi w przyszłości. Zostanie to zrealizowane poprzez promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, które studenci zawodów technicznych mogą potrzebować w przyszłym zatrudnieniu w firmach Przemysłu 4.0.

 

O3. Wytyczne dotyczące wdrażania i korzystania z materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz programów szkoleniowych dla Przemysłu 4.0. Umiejętności miękkie w sektorze lotniczym

Biorąc pod uwagę wstępne wyniki zadań O1 i O2, opracowane zostaną wytyczne i inne materiały wspierające wdrożenie modułów. Podobnie jak w przypadku zadań O1 i O2, w ramach, których zostanie opracowany podręcznik dla uczniów i studentów (Text & Work Book), aby połączyć wszystkie treści i działania, w zadaniu O3 zostanie utworzony podręcznik dla trenera, który będzie wspierał realizację działań szkoleniowych. Aby zapewnić trwałość rezultatów projektu, partnerzy opracują jasny i kompleksowy WHITE PAPER, który zajmie się kluczowymi kwestiami związanymi z wdrożeniem koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach lotniczych. Aby pomóc w bieżącym wdrożeniu Przemysłu 4.0, w ramach zadania zostanie również zorganizowane szkolenie trenerów HR i menedżerów w 28 miesiącu trwania projektu w Polsce.