was successfully added to your cart.

Koszyk

Materiały gotowe na pierwsze szkolenia pilotażowe!

By 2 kwietnia, 2020 4 maja, 2020 Bez kategorii

„Projekt Sky4.0 zrobił ogromny skok i przeszedł od teorii do działania!”

W lutym skoordynowane działania międzynarodowe zaowocowały organizacją 3 krajowych wydarzeń upowszechniających, podczas których opowiedziano o poszczególnych umiejętnościach miękkich w przemyśle lotniczym. W każdym z tych dynamicznych wydarzeń wzięło udział ponad 20 uczestników zapoznając się z innowacyjnym materiałem szkoleniowym Sky 4.0, który łączy teorię z aktywnymi ćwiczeniami. Podczas wszystkich wydarzeń uczestnicy zapoznali się z projektem Sky4.0, a następnie skoncentrowali się na konkretnych umiejętnościach miękkich w każdym z krajów partnerskich.

POLSKA: elastyczność poznawcza

Wprowadzenie: Mamy możliwość i naturalną tendencję do patrzenia na pojedynczy problem pod nieskończoną liczbą kątów. Istnieje na przykład możliwość spojrzenia na jedną grupę osób z różnych perspektyw, na przykład: cechy fizyczne (mężczyzna / kobieta, wiek, kolor włosów itp.), cechy emocjonalne (spokój, otwartość itp.), geograficzne (miejsce urodzenia, miejsce życia itp.). Takie ludzkie umiejętności leżą u podstaw koncepcji elastyczności poznawczej. Dzięki niej możemy spojrzeć na jedną rzecz z różnych perspektyw i stworzyć nieskończoną liczbę metod rozwiązania problemu…

Szkolenie pilotażowe dla obecnych pracowników branży lotniczej odbyło się w Jasionce (koło Rzeszowa) w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym 25 lutego 2020r. Zostało zorganizowane przez Dolinę Lotniczą i INNpuls gromadząc 26 menedżerów i pracowników działów HR, różnorodnych pracowników przemysłu lotniczego (produkcja, dostawy itp.) z 12 firm lotniczych (duże firmy i sektor MŚP).

MIĘKKIE UMIEJĘTNOŚCI 4.0 – Zestaw informacji i szkoleń dla obecnych pracowników był omawiany na podstawie interesującego studium przypadku dotyczącego wpływu umiejętności miękkich na podejmowanie decyzji w firmie. Uczestnicy brali udział w dyskusjach grupowych i pracowali nad wypracowaniem możliwych rozwiązań do wdrożenia przez firmę. Omawiane problemy były związane z wpływem na podejmowanie właściwych decyzji, które będą kluczowe dla obszarów biznesowych firmy: podejmowanie inicjatywy, adaptacja do zmian, krytyczne myślenie, analityczne myślenie, ciekawość poznawcza, elastyczność poznawcza.
Po dyskusji uczestnicy wypełnili kwestionariusze, w których poproszono ich o wybranie dwóch z sześciu obszarów umiejętności miękkich, które miałyby największe znaczenie dla siły roboczej przemysłu lotniczego. Oprócz dokonania wyboru poproszono ich również o wyrażenie opinii na temat tego, dlaczego wybrane umiejętności byłyby ważne dla firm, które reprezentują.
Otrzymaliśmy 20 wypełnionych kwestionariuszy, a co ważne, wszystkie ankiety obejmowały nie tylko wybór najważniejszych umiejętności miękkich, ale także dużą liczbę pisemnych uwag uzasadniających wybór wybranych obszarów umiejętności.
Poniższa tabelka określa liczbę osób, które wybrały daną umiejętność.

Umiejętność miękka Liczba osób, które wybrały daną umiejętność
Initiative 9
Myślenie analityczne 8
Elastyczność poznawcza 8
Ciekawość intelektualna 6
Zdolność adaptacji do zmian 5
Myślenie krytyczne 4

Analizując kwestionariusze, możemy stwierdzić, że wszystkie 6 umiejętności leżą w zakresie zainteresowania przedstawicieli przemysłu lotniczego, podczas gdy takie umiejętności, jak inicjatywa, myślenie analityczne i elastyczność poznawcza są wysoko sklasyfikowane pod względem znaczenia dla rozwoju umiejętności siły roboczej. Czytając treść kwestionariuszy, możemy wyciągnąć ogólny wniosek, że rodzaj proponowanego szkolenia w ramach projektu SKY 4.0, zwiększa motywację ludzi, co ma wpływ na efektywność pracy i wartość pracownika dla firmy. Uczestnicy podkreślili także potrzebę takich szkoleń, aby dotrzymać kroku konkurencji i gwałtownie zmieniającemu się otoczeniu biznesowemu. Z drugiej strony w niektórych kwestionariuszach widzimy potrzebę stosowania myślenia analitycznego i krytycznego przy wprowadzaniu zmian ze względu na cechy przemysłu lotniczego, tj. potrzebę radzenia sobie z ryzykiem.
Podsumowując, reakcja uczestników na obszary i treść proponowanego szkolenia w zakresie umiejętności miękkich była bardzo pozytywna a szkolenie bardzo dobrze przyjęte.

HISZPANIA: inicjatywa

Wprowadzenie: Od myśli do działania, od pomysłu do słowa, tak definiujemy inicjatywę: jeśli działamy, tworzymy, a zatem inicjatywa jest niezbędną kompetencją do generowania pomysłów, rozwiązań. Według National Institute of Statistics zarówno mężczyźni, jak i kobiety oglądają telewizję trzy godziny dziennie. Pozostałe 21 godzin to praca, sen i czynności takie jak higiena osobista, jedzenie lub pójście do łazienki. Wreszcie, zostało nam trochę czasu na zrobienie tego, co chcemy. To pokazuje, że większość naszego wolnego czasu jest bardziej pasywna niż aktywna, bardziej reaktywna niż proaktywna. Telewizja, największy wróg aktywnego wypoczynku, pozbawia nas wielu rzeczy. Jedna z nich jest wyjście z domu. Gdziekolwiek, ale poza domem. Zamknięcie się w domu na myślenie jest bardzo godne polecenia, ale z drugiej strony rzeczy nieoczekiwane nigdy nie zdarzą się w twoim życiu same, musimy ich szukać, ostatecznie musimy podjąć inicjatywę…

Wydarzenie krajowe zostało zorganizowane 17.02.2020 przez IMH.

TURCJA: myślenie krytyczne

Wprowadzenie: Umiejętność krytycznego myślenia są podstawą większości profesji i zawodów technicznych, niezależnie od dziedziny. Świadomość, tego czym jest argument przekonywujący i odróżnienie go od innych części dyskusji pomaga zaoszczędzić czas w pracy, a także znaleźć najlepsze rozwiązanie problemów. Dzisiejsi pracodawcy oczekują, że technicy przychodzący do trzeciego już miejsca pracy będą posiadali umiejętności miękkie. Obejmują one zdolność logicznego analizowania problemu i formułowania rozwiązania poprzez krytyczne myślenie. Na przykład w zakładzie produkcyjnym przemysłu lotniczego i kosmicznego, jeśli występuje problem związany z produkcją, technik musi być w stanie zrozumieć, na czym polega problem, dokonać uzasadnienia, opracować dokładne oświadczenie i poinformować swoich przełożonych we właściwym kontekście. Dlatego osoby zarządzające mogą wykorzystać ten zestaw informacji (przyczyny) do rozwiązania problemów poprzez krytyczne myślenie…
Krajowe wydarzenie upowszechniające zostało zorganizowane w dniu 25.02.2020 przez ACA w Izmirze, gromadząc 17 uczestników. Było to bardzo udane wydarzenie, przedstawiciele firm dowiedzieli się więcej o projekcie, a także przekazali użyteczne informacje zwrotne w celu ulepszenia materiałów.

PORTUGALIA: ciekawość intelektualna

 

Wydarzenie zostało przełożone z powodu pandemii Covid-19, po poprawie sytuacji wrócimy z wiadomościami dotyczącymi działań upowszechniających w Portugalii…

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej inicjatywy, partnerów i planowanych działań, prosimy o kontakt z Alexandros Koukovinis ([email protected]) i Maria Macedo ([email protected]).